Firma REM Elżbieta Wójcik

  • NIP 7121054487

Kryteria C.I.K.

  • Uprawnienia: Świadectwo Kwalifikacji
  • Ubezpieczenie OC: PZU
  • Brak zaległości finansowych
  • Nienaganna opinia
  • Licencjonowany program księgowy
  • Doświadczenie od: 1994-12-01

Charakterystyka biura

programy księgowe:

  • InsERT