Centralny Rejestr Faktur

Dla firm: Centralny Rejestr Faktur

  • 4.7 / 5
  • 9

Centralny Rejestr Faktur - od kiedy?

W grudniu 2020 r. Rada Ministrów opublikowała założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Na skutek nowelizacji obowiązującej ustawy, w połowie 2021 roku w Polsce zacznie funkcjonować Centralny Rejestr Faktur (określany jako CRF lub Centralna Baza Faktur). Ma on zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców.

CRF będzie oparty o dane przekazywane przez przedsiębiorców w nowej strukturze plików JPK_V7 z deklaracją.

Cel wprowadzenia Centralnego Rejestru Faktur

Celem wprowadzenia Centralnego Rejestru Faktur jest, jak wskazuje Ministerstwo Finansów, kontrola prawidłowości w zakresie wystawianych faktur VAT. CRF ma służyć sprawniejszemu wykrywaniu przestępstw o charakterze podatkowym.

CRF stanowi więc kolejny, po Jednolitym Pliku Kontrolnym, mechanizmie split payment i publikacji białej listy podatników VAT, element uszczelniający system podatkowy. Oprócz tego, baza faktur służyć będzie również do celów analitycznych.

Powołanie Centralnej Bazy Faktur to skutek zaleceń wydanych przez Komisję Europejską. Zgodnie z nimi, priorytetem dla państw UE powinno być wdrożenie systemów monitorujących faktury wystawiane w obrocie gospodarczym.

Podobne centralne bazy monitorowania faktur funkcjonują już w innych krajach, w tym Włoszech, Hiszpanii, Czechach, Portugalii i na Słowacji.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Kogo obejmie CRF i czemu będzie służył?

W początkowej fazie CRF ma mieć charakter dobrowolny, docelowo ma objąć wszystkich przedsiębiorców.

Monitorowane faktury wystawione przez przedsiębiorców będą wysyłane ich kontrahentom za pośrednictwem dedykowanej platformy ministerialnej. Na koncie przedsiębiorcy widoczne będą wszystkie dokumenty.

W praktyce CRF pozwoli sprzedającym na sprawdzenie, czy nabywca pobrał fakturę. Z kolei kupujący będzie miał możliwość skontrolowania, czy dany rachunek umieszczony na fakturze znajduje się na białej liście podatników VAT.

Centralny Rejestr Faktur a e-Urząd Skarbowy

Platforma wymiany faktur, będzie działała w oparciu o budowany w tym celu system teleinformatyczny - Krajowy System e-Faktur (KSeF). W przypadku jego sukcesu, planowane jest uczynienie go podstawowym kanałem wymiany faktur.

Dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur przedsiębiorcy zyskają dzięki specjalnemu kontu, opracowywanemu w ramach e-Urzędu Skarbowego (e-US). Jego stopniowe uruchamianie zacznie się już w II kwartale 2021 r.

Każdemu podatnikowi zostanie przypisane indywidualne konto osobiste do celów podatkowych, obsługiwane za pomocą dowolnego urządzenia - telefonu, tabletu lub komputera.

CRF a elektroniczne fakturowanie

Na ten moment przedsiębiorcy korzystają z dwóch rozwiązań w zakresie wystawiania faktur. To faktury w tradycyjnej postaci papierowej oraz faktury elektroniczne, które upraszczają obieg dokumentów w firmie.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

W tym roku rozszerzone zostaną możliwości wystawiania faktury elektronicznej w postaci nowej faktury ustrukturyzowanej. Będzie ona rodzajem faktury elektronicznej, posiadającym ustrukturyzowany zapis danych (format *.xml).

Wystawianie i otrzymywanie elektronicznych faktur ustrukturyzowanych będzie możliwe dzięki wspomnianemu Krajowemu Systemowi e-Faktur. Ujednolicenie formatów faktur zautomatyzuje proces wystawiania, otrzymywania i księgowa faktur. Podatnicy korzystający z KSeF będą ponadto zwolnieni z obowiązku samodzielnego archiwizowania faktur elektronicznych.

Obowiązek elektronicznego fakturowania oznaczać będzie znaczną oszczędność czasu dla przedsiębiorców i obsługujących ich biur rachunkowych.

CRF - szanse i zagrożenia

Centralna Baza Faktur z pewnością poprawi warunki prowadzenia działalności gospodarczej, zapewniając przedsiębiorcom łatwy i szybki dostęp do dokumentów. Sporym udogodnieniem będzie też wydawanie faktur w jednym wzorcu. Prawdopodobnie podatnicy będą również zwolnieni z konieczności wysyłki niektórych plików JPK.

Z kolei urząd skarbowy będzie miał dostęp do wszystkich bieżących faktur, które znajdą się w obrocie gospodarczym, co znacznie uprości czynności kontrolne. Wprowadzenie CRF budzi jednak w tym kontekście spore emocje. Obawy przedsiębiorców wynikają przede wszystkim z wizji zwiększonej liczby wszczynanych kontroli i możliwości zdalnego monitorowania faktur wymienianych między podatnikami. Wykryte nieprawidłowości będą oni mogli korygować bez żadnych konsekwencji w terminie 14 dni licząc od utrzymania upomnienia ze strony Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Sporym wyzwaniem może okazać się również odpowiednie zabezpieczenie chronionych danych osobowych podatników czy danych będących tajemnicą przedsiębiorstw. Kosztowne będzie też wdrożenie i utrzymanie nowego systemu.

Eksperci artykułu: