Działalność gospodarcza vs. spółka z o.o. - wady i zalety

Dla firm: Działalność gospodarcza vs. spółka z o.o. - wady i zalety

 • 4.5 / 5
 • 23

Każdy przyszły przedsiębiorca pierwszą poważną decyzję o firmie podejmuje jeszcze przed rozpoczęciem faktycznej działalności. Musi bowiem zdecydować o formie prawnej, w jakiej będzie prowadził swój biznes.

W Polsce funkcjonuje szereg prawnie uwarunkowanych form działalności gospodarczych. Aktualnie najpopularniejszymi formami wybieranymi przez przedsiębiorców są działalność gospodarcza (JDG) i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.).

Działalność gospodarcza a sp. z o.o. - zestawienie cech

 

JDG

sp. z o.o.

Koszty rejestracji

Rejestracja działalności gospodarczej nie wymaga opłat. Wpis do CEIDG i jego zmiany  są darmowe, o ile przedsiębiorca nie będzie czynnym podatnikiem VAT. Rejestracja do VAT kosztuje 170 zł.

Opłata sądowa w wysokości 500 zł oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 100 zł. Rejestracja spółki z o.o. przez internet obniża te koszty do 350 zł (250 zł + 100 zł).

Czas rejestracji

Wszystkie czynności można wykonać w ciągu jednej doby bez wychodzenia z domu, dysponując profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Rejestracja w urzędzie również jest szybka, o ile w danym mieście funkcjonuje tzw. „jedno okienko”.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

24 godziny w przypadku elektronicznej rejestracji lub ok. 1 miesiąca w przypadku tradycyjnej rejestracji.

Kapitał zakładowy

0 zł - nie jest wymagane wniesienie kapitału.

Kapitał zakładowy określony na min. 5000 zł.

Odpowiedzialność

Pełna - przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem (również prywatnym) za zobowiązania działalności.

Spółka z o.o. ponosi odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania samodzielnie, całym swoim majątkiem, zaś ryzyko wspólników sprowadza się jedynie do wartości wniesionych przez nich wkładów. Wspólnicy spółki z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania.

Księgowość

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Pełna księgowość, obowiązek sporządzania i składania sprawozdania finansowego raz w roku.

Opodatkowanie

Dostępne 4 formy opodatkowania: zasady ogólne (18 lub 32%), podatek liniowy (19%), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Dochód spółki stawką 9% po spełnieniu warunków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub 19%.

Dywidenda wypłacana wspólnikowi - stawka opodatkowania 19%.

ZUS

Można skorzystać z ulgi na start (przez 6 miesięcy nie płaci się składek ZUS), a następnie płacić składki na ubezpieczenia społeczne od tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru składek (przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe opłaca się składki od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia). Składkę na ubezpieczenie społeczne opłaca się w pełnej wysokości.

Wspólnicy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, chyba że są wspólnikami w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Możliwość zawieszenia działalności

Zawieszenie działalności może nastąpić na czas określony lub nieokreślony (bezterminowo), jednak nie krótszy krótszy niż 30 dni.

Okres zawieszenia spółki może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Po tym czasie zostanie ona automatycznie wznowiona.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

 

JDG i spółka z o.o. - wady i zalety

Zarówno jednoosobowa działalność gospodarcza, jak i spółka z o.o. to formy mające swoje zalety i wady.

Zalety prowadzenia firmy w formie JDG:

 • proste i szybkie założenie,
 • brak kosztów rejestracji,
 • brak wymogu kapitału początkowego,
 • możliwość wyboru dogodnej formy opodatkowania,
 • możliwość bezterminowego zawieszenia,
 • możliwość korzystania z ulg podatkowych i rozliczania z małżonkiem,
 • uproszczona ewidencja księgowa.

Wady prowadzenia firmy w formie JDG:

 • pełna odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania firmy,
 • obowiązek opłacania składek ZUS bez względu na wysokość dochodów,
 • możliwość działania na ograniczoną skalę,
 • uzależnienie płynności finansowej od początkowego wkładu.

 Zalety prowadzenia firmy w formie spółki z o.o.:

 • ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki,
 • możliwość pozyskania kapitału i rozwoju spółki,
 • pełna kontrola nad finansami.

Wady prowadzenia firmy w formie spółki z o.o.

 • skomplikowana procedura założenia,
 • wymagany kapitał początkowy,
 • pełna księgowość,
 • obowiązek składania sprawozdań finansowych,
 • podwójne opodatkowanie zysków.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

JDG czy spółka z o.o. - co wybrać?

JDG doskonale sprawdzi się w działających na małą skalę firmach, w których to na właścicielu spoczywa ciężar zarządzania i generowania przychodów. Działalność w tej formie to dobry wybór na start - ograniczone do minimum wydatki początkowe i ulgi ZUS pozwalają na rozwijanie biznesu początkującym przedsiębiorcom niskim kosztem. Taka forma prowadzenia działalności zapewnia też sporą elastyczność i doskonale nadaje się do biznesów obarczonych niewielkim ryzykiem niepowodzenia.

Spółka z o.o. będzie dobrym wyborem w przypadku przedsiębiorców zamierzających prowadzić  i rozwijać działalność na dużą skalę i obarczoną większym ryzykiem. W razie niepowodzenia, wspólnicy nie będą odpowiadać własnym majątkiem za zobowiązania spółki. Z tego powodu spółka sprosta potrzebom przedsiębiorców ceniących sobie bezpieczeństwo. Forma spółki sprawdza się świetnie w firmach, które dysponują wysokim wkładem własnym i mają w planach liczne inwestycje, które będzie im łatwiej sfinansować. Chcąc powierzyć prowadzenie firmy innym osobom, również warto rozważyć zarejestrowanie spółki, która daje możliwość oddzielenia funkcji własności od funkcji zarządzania.

O czym pamiętać decydując się na formę prowadzenia działalności?

Wybór formy działalności to indywidualna decyzja przedsiębiorcy, jaką należy uzależnić od takich czynników, jak: rodzaj i skala działalności, sposoby pozyskiwania kapitału czy możliwości finansowania. Konieczne jest, by przedsiębiorca przed założeniem firmy przeanalizował obowiązki i prawa wynikające z danej formy jej prowadzenia. Aspekty te będą bowiem miały kluczowe znaczenie dla działalności i rozwoju firmy.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu:

Biura obsługujące: