Działalność gospodarcza vs. spółka z o.o. - wady i zalety

Działalność gospodarcza vs. spółka z o.o. - wady i zalety

  • 4.5 / 5
  • 8

Każdy przyszły przedsiębiorca pierwszą poważną decyzję podejmuje jeszcze przed wystartowaniem biznesu, a mianowicie musi zdecydować o formie prawnej, w jakiej swój biznes będzie prowadził.

Aktualnie najpopularniejszymi formami dla jednoosobowych przedsiębiorców, są działalność gospodarcza (JDG) i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp.zo.o.).

1. Podstawowe informacje

Temat JDG sp. z o.o.
Koszty rejestracji
Opłata skarbowa za rejestrację do VAT 170 zł
350 zł w przypadku rejestracji spółki za pośrednictwem portalu S24 lub 600 zł w   przypadku rejestracji spółki w sposób tradycyjny plus opłata taksa notarialna za sporządzenie umowy spółki oraz w każdym przypadku opłata za rejestrację do VAT 170 zł
Czas rejestracji
Nawet ok. 2 dni
24 godziny w przypadku elektronicznej rejestracji lub ok 1 miesiąca w przypadku tradycyjnej rejestracji
Kapitał zakładowy 0 zł Min. 5000 zł
Koszty działalności
Księgowość ok 250 zł/mies, plus bieżące koszy związane z prowadzeniem biznesu (samochodu, rozmów telefonicznych, internetu itp.)
  • najem biura
  • koszty obsługi rachunku bankowego
  • księgowości ok. 1200 zł/mies, plus coroczna opłata za sporządzenie sprawozdania finansowego
  • pozostałe koszty związane z prowadzeniem biznesu

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Odpowiedzialność
Całym swoim majątkiem
Tylko do wysokości kapitału zakładowego jako wspólnik, jednakże członek zarządu odpowiada już całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki
Księgowość
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)
Pełna księgowość, obowiązek sporządzania i składania sprawozdania finansowego raz w roku
Opodatkowanie
Dochód z działalności gospodarczej - co do zasady 18% lub 19% w przypadku wyboru stawki liniowej
  1. Dochód spółki stawką 9% po spełnieniu warunków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub 19%
  2. Dywidenda wypłacana wspólnikowi stawka opodatkowania 19%
ZUS Można skorzystać z ulgi na start (przez 6 miesięcy nie płaci się skadek ZUS), a następnie płacić składki na ubezpieczenia społeczne od tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru składek (przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe opłaca się składki od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia). Składkę na ubezpieczenie społeczne opłaca się w pełnej wysokości
Jeżeli członek zarządu jest jednocześnie jedynym wspólnikiem spółki podlega obowiązkowemu ZUS
Możliwość zawieszenia działalności
Na maksymalnie 2 lata
Na maksymalnie 2 lata

2. Wady i zalety - o czym trzeba pamiętać decydując się na formę prowadzenia działalności

Rozpoczynając działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie istotne są na początku finanse oraz to to kiedy spodziewamy się pierwszych dochodów. Prowadzenie działalności w formie JDG ma tą zaletę, iż na początku koszty można ograniczyć do minimum. Szybka rejestracja, ulga na start w ZUS, możliwość używania konta prywatnego do celów działalności daje nam możliwość rozpoczęcia działalności od zaraz niskim kosztem. Taka forma prowadzenia działalności daje dużą elastyczność. Wadą tej formy prowadzenia działalności jest pełna odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania wynikające z jej prowadzenia. Dlatego też z tej perspektywy sp.zo.o. wydaje się być korzystniejszym rozwiązaniem, gdyż jej wspólnicy odpowiadają tylko do wysokości wniesionych wkładów. Należy pamiętać, że jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, to członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania całym swoim majątkiem.  Zakładając sp.zo.o. musimy już mieć przeznaczone na ten cel środki: opłaty rejestracyjne, kapitał zakładowy, najem biura (nawet jeżeli te biuro to nasze prywatne mieszkanie to umowa ze spółką musi być) itp. W przypadku JDG jedyny koszt rejestracji to opłata rejestracyjna do VAT o ile przedsiębiorca będzie czynnym podatnikiem VAT.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Przewagą JDG nad sp.zo.o. jest też brak podwójnego opodatkowania - pomimo tego, że od dochodu spółki zapłacimy tylko 9% podatku (po spełnieniu określonych w ustawie warunków), to potem od dywidendy już kolejne 19% . Prowadząc JDG możemy rozliczać się również z małżonkiem i korzystać z ulg podatkowych (np. z ulgi na dzieci), co może zoptymalizować nasz podatek (taka możliwość istnieje o ile nie wybraliśmy liniowego opodatkowania stawką 19%).

Podejmowanie bieżących decyzji w spółce zo.o. może też być bardziej sformalizowane i ograniczone przepisami KSH i zapisami umowy spółki, pod tym względem JDG jest bardziej elastyczna. Trzeba też pamiętać o obowiązkach Zarządu wynikających z przepisów prawa i umowy spółki m.in. obowiązkowe zwoływanie Zgromadzeń Wspólników m.in. w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Znaczenie ma tutaj też skala prowadzonego biznesu. Jeżeli przedsiębiorca ma już know-how, wysoki wkład własny oraz prężny plan rozwoju firmy, a także planuje duże inwestycje już od początku wejścia na rynek, a co za tym idzie musi sfinansować część swoich planów, to sp.zo.o. będzie zdecydowanie lepszym wyborem. Taka działalność wiąże się zawsze z dużym ryzykiem, a odpowiedzialność wspólników jest ograniczona. Wtedy ograniczenia wynikające ze sposobu funkcjonowania sp.zo.o. stają się zaletą.

Z kolei przedsiębiorca chcąc prowadzić działalność na małą skalę, która nie wymaga włożenia dużego kapitału na start, a ewentualne straty będą niewielkie, powinien wybrać JDG do prowadzenia swojego biznesu.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Eksperci artykułu: