Firma bez rejestracji - własna nierejestrowana działalność gospodarcza

Dla firm: Firma bez rejestracji - własna nierejestrowana działalność gospodarcza

 • 4.3 / 5
 • 18

W 2018 roku weszła w życie "działalność nierejestrowana", jest to nowa formą działalności, której nie trzeba rejestrować w CEIDG, oraz opłacać składek ZUS. A zatem każdy początkujący przedsiębiorca, może skorzystać z takiej możliwości, ale musi spełnić kilka warunków. "Działalność nierejestrowana" nie jest działalnością gospodarczą. Stanie się działalnością gospodarczą dopiero wtedy, gdy przekroczy kwotę przychodów określoną w ustawie. Dzięki wdrożeniu działalności nierejestrowanej, łatwiej będzie można przetestować pomysł na biznes, nie łamiąc prawa.

Chcąc prowadzić "działalność nierejestrowaną", trzeba spełnić następujące warunki:

 • działalność ta jest możliwa, tylko dla tych osób, które przez ostatnie pięć lat nie prowadziły firmy,
 • działalność bez rejestracji może być prowadzona tylko do tego momentu, w którym miesięczny przychód nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku kwota ta wynosi 1050 zł,
 • prowadzona "działalność nierejestrowana" nie może wymagać uzyskania koncesji, pozwoleń, oraz licencji,
 • nie jest możliwe prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej.

Podatki, a prowadzenie firmy bez działalności gospodarczej.

Firma bez rejestracji nie wymaga posiadania NIP, REGON, konta bankowego, prowadzenia księgowości, nie oznacza to jednak, że zwolniona jest z podatku:

 • podatek dochodowy – przychody osiągane z prowadzenia firmy bez działalności gospodarczej są przychodami z innych źródeł i podlegają opodatkowaniu. Podatek 18% trzeba będzie zapłacić na koniec roku w zeznaniu PIT,
 • podatek VAT – art.113 ustawy o podatku od towarów i usług mówi, iż osoby prowadzące tę działalność będą zwolnione z podatku VAT,
 • ZUS - przy prowadzeniu działalności w tej formie nie trzeba płacić ZUS-u.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Obowiązki dla osób, które planują prowadzić firmę bez rejestracji:

 • Pomimo że nie trzeba rejestrować firmy, to na mocy Kodeksu Cywilnego osoba prowadząca tę działalność uznawana jest za przedsiębiorcę, a więc musi respektować prawa konsumenta,
 • wystawianie rachunków – art.109 ust.1 ustawy, mówi o obowiązku prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży za każdy dzień. Ewidencja będzie również przydatna do śledzenia ustalonego limitu. Wiąże się to z wystawianiem rachunków, na których powinna znajdować się data wystawienia, numer rachunku, nazwa sprzedawcy i nabywcy, nazwa usługi i kwota do zapłaty,
 • po przekroczeniu 50% minimalnego wynagrodzenia w kwocie 1050 zł miesięcznie, działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą, a wówczas w ciągu siedmiu dni należy zarejestrować firmę w CEIDG.

Eksperci artykułu: