Jak założyć działalność gospodarczą? Instrukcja

Dla firm: Jak założyć działalność gospodarczą? Instrukcja

  • 4.9 / 5
  • 22

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia firmy. Żeby ją założyć należy wypełnić formularz CEIDG-1. Dokument można złożyć na cztery sposoby:

- osobiście, w urzędzie miasta lub gminy
- listem poleconym (poświadczonym notarialnie)
- elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego
- elektronicznie bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego

We wniosku trzeba wpisać pełne dane przedsiębiorcy (wraz z numerem PESEL), nazwę firmy, adres siedziby i miejsce wykonywanej działalności, a także jej rodzaj. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej pełna nazwa firmy zawsze musi zawierać imię i nazwisko właściciela. Warto też zapoznać się z rejestrem PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Można wpisać dowolną liczbę rodzajów działalności. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre wymagają koncesji lub specjalnych zezwoleń (np. sprzedaż paliw albo alkoholu).

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego i ZUS. Tym samym wnioskiem zgłasza się również wszelkie zmiany, jakie zachodzą już w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.
Jeżeli wniosek złożymy niepoprawnie, system CEIDG niezwłocznie informuje zainteresowanego o niepoprawności.

Złożenie formularza w urzędzie jest szybkie. Urzędnik pomoże rozwikłać na miejscu ewentualne niejasności. Co istotne dokument od razu jest procedowany i proces uruchamiania firmy skrócony do minimum.
W przypadku wyboru wariantu z listem poleconym cały proces wydłuża się o czas dostarczenia przesyłki. Jest także kosztowny. Za notarialne poświadczenie dokumentu trzeba bowiem zapłacić kilka złotych.
Zdecydowanie najwygodniejszym sposobem jest złożenie formularza CEiDG-1 z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego. Ci, którzy takiego podpisu nie mają, mogą wysłać formularz przez internet ale i tak będą musieli pofatygować się do urzędu by go na miejscu podpisać.

Oprócz dokumentu CEIDG-1 trzeba też postarać się o numer NIP (numer identyfikacji podatkowej) i REGON. Jeśli w momencie zakładania działalności gospodarczej masz już numer NIP (bo został wydany wcześniej np. ze względu na pracę dla kogoś), to nie ulega on zmianie. Jeśli tego numeru nie posiadasz, zostanie on nadany. NIP potrzebny jest do celów podatkowych. Urzędnicy skarbowi identyfikują po tym numerze przedsiębiorcę, szczególnie w przypadku rozliczania podatku od towarów i usług (podatek VAT).
Dodatkowo potrzebny będzie też numer REGON. Ten jest podstawą identyfikacji nie tylko w urzędzie skarbowym ale i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba go także używać przy okazji rozliczeń oraz zawierania umów.
Wedle zasady tzw. "jednego okienka" wpis do rejestru REGON następuje na podstawie danych z wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: