Możliwość zaliczenia wydatków na szkolenia do kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Możliwość zaliczenia wydatków na szkolenia do kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja podatkowa

 • 5.0 / 5
 • 3

Stan faktyczny i zdarzenia przeszłe przedstawione we wniosku:

 1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 6 sierpnia 2020 r. Między innymi produkuje sprzęt sportowy i doradza w kwestiach technicznych.
 2. W latach 2020 oraz 2021 Wnioskodawca rozliczał podatek dochodowy na zasadach ogólnych.
 3. W celu poszerzenia zakresu prowadzonej działalności o usługi doradztwa w zakresie informatyki i tym samym pozyskania dodatkowych odbiorców usług, Wnioskodawca podjął  starania o uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.
 4. W tym celu w październiku 2021 r. Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu z zasad prowadzenia projektów IT, co oprócz zdobycia wiedzy umożliwiło mu uzyskanie międzynarodowego certyfikatu. Następnie w listopadzie 2021 r. Wnioskodawca uczestniczył w certyfikowanym szkoleniu dotyczącym specjalistycznego zarządzania projektami IT i pełnienia roli właściciela produktu w projektach.
 5. W okresie od 01.01.2022 r. do 03.05.2022 r. Wnioskodawca zawiesił działalność gospodarczą.
 6. Następnie od dnia 04.05.2022 r. wznowił wykonywanie działalności gospodarczej, rozszerzając jej zakres o usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki oraz zaczął dodatkowo świadczyć usługi w zakresie usług związanych z zarządzeniem projektami IT dla nowego klienta, którego udało mu się pozyskać w dużej mierze dzięki uzyskanym certyfikatom i zdobytej wiedzy na w/w szkoleniach.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Pytanie wnioskodawcy:

Czy wydatki poniesione na szkolenia mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej?

Uzasadnienie wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy wydatki poniesione na szkolenia mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawca uważa, że dzięki szkoleniom zdobył wiedzę i odpowiednie certyfikaty umożliwiające mu pozyskiwanie nowych odbiorców usług. To z kolei pozwoli mu osiągnąć przychód, jak również zachować źródło przychodów.

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Zdaniem dyrektora KIS, stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę, jest prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych jest możliwe, jeżeli zostaną spełnione kryteria wynikające z tego przepisu.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej.

Warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 • wydatek został poniesiony przez podatnika - nie stanowią kosztów uzyskania przychodów podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik,
 • jest definitywny (rzeczywisty) - wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na szkolenia z zasad prowadzenia projektów IT oraz zarządzania projektami IT spełniają wymagane warunki.

Podsumowując, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na szkolenia z zasad prowadzenia projektów IT oraz zarządzania projektami IT mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: