Opodatkowanie wg skali podatkowej po zmianach Polskiego Ładu

Dla firm: Opodatkowanie wg skali podatkowej po zmianach Polskiego Ładu

  • 5.0 / 5
  • 4

Skala podatkowa od 2022 r.

15 listopada Prezydent RP podpisał nowelizację ustaw podatkowych, które wprowadzają rozwiązania tzw. Polskiego Ładu. Nowe prawo weszło w życie 1 stycznia 2022 r. Zmiany w opodatkowaniu na zasadach ogólnych czekają podatników, którzy dokonują rozliczenia w oparciu o skalę podatkową.

Nowa kwota wolna od podatku

Pierwszą ważną zmianą, jakie wprowadza Polski Ład w zakresie opodatkowania na zasadach ogólnych, jest podwyżka kwoty wolnej od podatku. Od 1 stycznia 2022 roku tzw. kwota wolna wzrośnie z obecnych 8 000 do 30 000 zł.

Zwiększenie kwoty wolnej skutkować będzie wzrostem kwoty zmniejszającej podatek do 5100 zł rocznie (30 000 zł x 17%). W skali miesiąca wynosić ona będzie z kolei 425 zł (5100 zł / 12 miesięcy).

Podatnicy, których dochody nie przekroczą 30 000 zł, nie zapłacą podatku. Przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochód ponad nadwyżkę 30 000 zł (do momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego), zapłacą podatek w wysokości 17%.

Podwyższenie progu podatkowego

Drugą istotną zmianą w Polskim Ładzie jest podwyższenie progu podatkowego z obecnych 85 528 zł do kwoty 120 000 zł. Po zmianach progi podatkowe będą wyglądać następująco:

  • 30 000 zł - do tej kwoty dochód nie podlega opodatkowaniu,
  • 120 000  zł - do tej kwoty dochód podlega opodatkowaniu stawką 17%,
  • powyżej 120 000 zł dochód opodatkowany jest stawką w wysokości 32%.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Zmiany w składce zdrowotnej

Kolejną bardzo ważną zmianą w kontekście opodatkowania na zasadach ogólnych jest nowy sposób ustalenia składki zdrowotnej i jej wpływ na rozliczenia podatku. W zależności od tego, którą z form opodatkowania stosuje obecnie lub wybierze przedsiębiorca, zapłaci składkę zdrowotną w różnej wysokości.

Wysokość procentowej stawki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców pozostanie niezmienna i wynosić będzie 9%. Zmianie ulegnie natomiast podstawa jej wymiaru. Od 2022 roku składka zdrowotna będzie obliczana w sposób indywidualny dla każdego przedsiębiorcy w oparciu o osiągany przez niego dochód.

W związku z tym będzie to dodatkowe obciążenie dla podatnika. Poniżej przykłady jak zmiana wpłynie uwzględniając przykładowe miesięczne dochody:

  • 5000 zł, skład zdrowotna: 450 zł,
  • 8000 zł skład zdrowotna: 720 zł,
  • 10 000 zł skład zdrowotna: 900 zł.
  • 20 000 zł skład zdrowotna: 1 800 zł.
  • 30 000 zł skład zdrowotna: 2 700 zł.

W przypadku braku dochodu bądź w sytuacji, gdy jego wysokość nie przekracza minimalnego wynagrodzenia, 9% składki zdrowotnej będzie liczone od wartości minimalnego wynagrodzenia. W 2022 roku będzie to kwota 270,90 zł (9% z 3010 zł).

Brak możliwości rozliczenia składki zdrowotnej

Na niekorzyść podatników działa również zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Zapłacona składka zdrowotna nie pomniejszy już podatku do zapłaty. Dotychczas możliwe było odliczenie części (7,75%) podstawy jej wymiaru od kwoty naliczonego podatku.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Ulga dla klasy średniej

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych będą mogli skorzystać z tzw. ulgi dla klasy średniej. Stanowi ona rekompensatę dla przedsiębiorców, którzy stracą na wprowadzonych zmianach. Ulga obejmie tych podatników, którzy osiągają dochody na poziomie od 68 412 zł do 133 692 zł w skali roku (odpowiednio od 5701 zł do 11 141 zł w skali miesiąca).

Eksperci artykułu: