Rejestracja do VAT-OSS

Dla firm: Rejestracja do VAT-OSS

 • 5.0 / 5
 • 4

Co to jest VAT-OSS?

1 lipca 2021 r. w życie weszły zmiany w zakresie tzw. VAT e-commerce. Jedną z nich jest VAT-OSS - procedura unijna, wprowadzenie której zwolni przedsiębiorców z konieczności rejestracji do podatku VAT w poszczególnych krajach UE. W każdym z krajów członkowskich ma funkcjonować dedykowany portal OSS służący do rozliczeń zagranicznego podatku VAT.

Rejestracją objęte są transakcje dokonywane na rzecz konsumenta w innym kraju unijnym. W ramach nowej procedury VAT-OSS, przedsiębiorcy zobowiązani są do opodatkowania sprzedaży stawką podatku VAT właściwą w kraju nabywcy.

Rejestracja do VAT-OSS

Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy o VAT, przedsiębiorca ma możliwość rejestracji do VAT-OSS w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym to dokonano dostawy, w związku z którą przekroczono limit sprzedaży w wysokości 10 tys. euro.

Dla sprzedawców mających siedzibę działalności w Polsce właściwym miejscem rejestracji do VAT-OSS i składania deklaracji oraz zapłaty podatku VAT jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Jak dokonać rejestracji do VAT-OSS?

W celu rejestracji do VAT-OSS konieczne jest wypełnienie kilku druków i przesłanie ich do urzędu skarbowego. Od 1 kwietnia 2021 r. zgłoszenia dokonywać można za pośrednictwem platformy na stronie podatki.gov.pl.

Wypełnianie formularza VIU-R

Zgłoszenie rejestracyjne należy złożyć na przeznaczonym do tego formularzu - VIU-R „Zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury unijnej rozliczania VAT”. Formularz ten stanowi odpowiednik formularza VAT-R. Trzeba w nim podać następujące informacje:

 • NIP przedsiębiorcy;
 • w części A „Miejsce i cel składania zgłoszenia” wskazany jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, który jest właściwy do obsługi procedury OSS - w tym miejscu należy zaznaczyć, czy jest to zgłoszenie rejestracyjne, aktualizacyjne czy też wyrejestrowanie oraz podać datę wypełnienia formularza;
 • w części B „Dane podatnika” - w zależności od tego, czy zgłoszenie dotyczy osoby fizycznej czy też podatnika niebędącego osobą fizyczną, należy wpisać  imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę firmy oraz państwo, w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej, jeśli znajduje się ona poza terytorium UE. Należy również wskazać, czy jest to działalność poprzez interfejs elektroniczny i czy podatnik należy do grupy VAT;
 • w części B.2. - dane kontaktowe przedsiębiorcy:  numer telefonu, adres poczty e-mail, dane osoby odpowiedzialnej za kontakty;
 • w części B.3. - numer rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • w części B.4 - stałe miejsce prowadzenia działalności w innym kraju członkowskim UE - dotyczy przedsiębiorców, którzy posiadają stałe miejsce prowadzenia działalności poza państwem członkowskim identyfikacji;
 • w części B.5. - nazwa państwa i numer identyfikacyjny VAT nadany w ww. kraju;
 • w części B.7. - państwo, w którym przedsiębiorca był wcześniej zarejestrowany do procedury OSS przed rejestracją w Polsce;
 • w części B.8. - data rozpoczęcia korzystania z procedury OSS w Polsce.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Upoważnienie UPL-1

W przypadku, gdy przedsiębiorca upoważnia do prowadzenia spraw biuro rachunkowe, to powinien udzielić pełnomocnictwa do podpisywania i składania deklaracji elektronicznych na formularzu UPL-1.

Upoważnienie PPS-1

Ustanawiając pełnomocnika możliwe jest wskazanie zakresu jego upoważnienia. Przedsiębiorca może upoważnić pełnomocnika do rejestracji VAT-OSS poprzez złożenie do urzędu upoważnienia PPS-1. Konieczne będzie oprócz tego złożenie upoważnienia UPL-1.Koszt udzielenia pełnomocnictwa to 17 zł.

Eksperci artykułu: