Sprzedaż towarów do Wielkiej Brytanii - zasady, rozliczenia, formalności

Dla firm: Sprzedaż towarów do Wielkiej Brytanii - zasady, rozliczenia, formalności

 • 4.0 / 5
 • 4

Handel z Wielką Brytanią po brexicie

Procedura wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty europejskiej rodzi określone obowiązki dla pozostałych członków UE, w tym również Polski. Jednym ze skutków brexitu jest zmiana zasad rozliczania wielu transakcji gospodarczych, w tym eksportu, który zostanie szczegółowo omówiony w poniższym artykule.

Wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, zastosowanie straciły dotychczasowe zasady WDT. Zapewniały one szereg udogodnień w zakresie formalności celnych i wymogów dotyczących wprowadzania towarów do obrotu krajowego. Obecnie eksport do UK stał się dużo bardziej złożony i czasochłonny.

Dostawa towarów do UK jako eksport do kraju trzeciego

Od 1 stycznia 2021 roku Zjednoczone Królestwo jest zarówno dla Polski, jak i innych krajów w UE, krajem trzecim. Na skutek zmiany charakteru relacji handlowych, wszelkie transakcje związane z dostawą towarów na rzecz klienta w UK należy traktować jako eksport towarów.

Służby celne państw członkowskich Unii Europejskiej, w procedurze eksportu do Wielkiej Brytanii, stosują obecnie przepisy jak wobec krajów trzecich, które nie są członkami UE. Przedsiębiorcy, zajmujący się eksportem towarów do Wielkiej Brytanii, zobowiązani są przestrzegać nowych obowiązków, które stanowią niewątpliwe obciążenie formalne.

Limit 135 GBP - obowiązki podatkowe sprzedawcy

Jedna z kluczowych zmian uwarunkowana jest wartością dostarczonej przesyłki. Zgodnie z przyjętym limitem, jeżeli wynosi ona 135 GBP, konieczne będzie naliczenie i pobranie podatku VAT należnego w momencie sprzedaży konsumentowi, nie zaś w trakcie importu do UK.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Jednocześnie zniesiono zwolnienie dla przesyłek o niskiej wartości Low Value Consignment Relief (LVCR). Na skutek tego, cała sprzedaż towarów konsumentom brytyjskim o wartości do 135 GBP będzie wymagała naliczenia VAT. Każda transakcja jest opodatkowana lokalnym VAT w Wielkiej Brytanii już od pierwszego zarobionego funta - nie istnieje bowiem żaden próg kwotowy, który zwalnia z tego obowiązku.

Rozliczanie VAT przy eksporcie - stawka 0%

Przy eksporcie do UK przedsiębiorcy przysługuje prawo do zastosowania 0% stawki podatku VAT. Warunek, jaki musi przy tym spełnić, to posiadanie dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium UE. Dokumentami tymi są:

 • dokument celny IE-599 lub jego potwierdzona kopia,
 • zgłoszenie wywozowe lub jego potwierdzona kopia (SAD).

Możliwością zastosowania 0% stawki podatku VAT w eksporcie objęta jest zarówno dostawa towarów na rzecz przedsiębiorcy (B2B), jak i dostawa na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (B2C).

Wyjątek stanowi terytorium Irlandii Północnej, na którym nadal obowiązują regulacje dotyczące podatku VAT w zakresie obrotu towarowego. Pod tym względem kraj ten w dalszym ciągu traktowany jest jako kraj UE, zaś przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowych dostaw i prowadzący sprzedaż wysyłkową na terytorium Irlandii Północnej, są nadal traktowani jak podatnicy UE.

Formalności celne w eksporcie do Wielkiej Brytanii

Zgodnie z prawem, towary eksportowane do Wielkiej Brytanii podlegają obowiązkowej procedurze celnej. W tym celu należy dokonać zgłoszenia do procedury celnej w formie elektronicznej w odpowiednich systemach informatycznych.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Zgłoszenie wywozowe składa się w formie elektronicznej do systemu AES/ECS2. Potwierdzenie zakończenia procedury wywozu i wyprowadzenia towarów z obszaru celnego Unii stanowi elektroniczny IE599 podpisany przez urząd wywozu. Jest on jednocześnie dowodem dla organu podatkowego w zakresie zastosowania 0% stawki VAT.

Towary eksportowane do Wielkiej Brytanii, podlegają również procedurom tranzytowym. Do decyzji eksportera pozostaje, z jakiej formy tranzytu skorzysta - wspólnej procedury tranzytowej w systemie NCTS czy procedury TIR. Konieczne jest też prawidłowe zakończenie całej operacji w urzędzie celnym przeznaczenia. Niedopełnienie obowiązku może skutkować poborem długu celnego z tytułu nieprawidłowości.

W przypadku wymiany handlowej z Irlandią Północną w zakresie regulacji celnych dalej stosuje się unijne przepisy.

Numer EORI a wysyłka do UK

Firma eksportująca towary do Wielkiej Brytanii, musi również posiadać numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy EORI. Od początku roku 2021 numery EORI wydane przez UK straciły bowiem ważność, podobnie zresztą jak pozwolenia dla upoważnionych przedsiębiorców oraz inne pozwolenia wydane przez ten kraj. EORI jest niezbędny wszystkim firmom, które eksportują towary poza UE.

EORI, czyli Numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (Economic Operators’ Registration and Identification) służy identyfikacji firmy w elektronicznym systemie celnym. Wykorzystywany jest w odprawie celnej i procedurze uproszczonej. O wydanie EORI można wnioskować drogą elektroniczną przez platformę PUESC.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Przygotowanie firmy do wysyłki towarów do Wielkiej Brytanii

Oprócz uzyskania numeru EORI, przedsiębiorstwa eksportujące towary do Wielkiej Brytanii powinny:

 • zapoznać się z nowymi formalnościami i procedurami dotyczącymi prowadzenia interesów z Wielką Brytanią jako państwem spoza Unii Europejskiej,
 • upewnić się, że spełniają wszelkie wymogi obowiązujące przy eksporcie towarów do państw trzecich,
 • w razie potrzeby przeorganizować dotychczasowy łańcuch dostaw,
 • ustalić zakres odpowiedzialności dotyczącej eksportu towarów z partnerem po stronie UK,
 • dokonywać zgłoszenia celnego wybranej procedury celnej,
 • wybrać sposób składania zgłoszeń eksportowych,
 • przygotować się na zabezpieczenie potencjalnego długu celnego,
 • zapoznać się z aktualnymi opłatami związanymi z wymianą handlową z Wielką Brytanią,
 • zapoznać się z ograniczeniami i zakazami przewozu niektórych towarów na teren Wielkiej Brytanii.

Eksperci artykułu: