Ustalenie dochodu uzyskanego w momencie wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Ustalenie dochodu uzyskanego w momencie wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Interpretacja podatkowa

  • 5.0 / 5
  • 2

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

  1. Wnioskodawca był zarządcą sukcesyjnym dla działalności gospodarczej po zmarłym mężu (w okresie od dnia 22.01.2021 do 02.02.2022 roku). Zarząd sukcesyjny został ustanowiony po śmierci męża w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej. Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego nastąpiło po zakończeniu postępowania spadkowego.
  2. O fakcie wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego wnioskodawca dowiedział się w połowie lipca 2022 r. Z opóźnieniem dokonał zgłoszenia działalności w CEIDG od lutego 2022, aby móc kontynuować działalność gospodarczą.
  3. Wnioskodawca nie miał świadomości (od lutego do lipca), że zarząd sukcesyjny wygasł i nie może nadal prowadzić działalności gospodarczej zmarłego męża.
  4. Za ten okres wnioskodawca odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na indywidualne konto bankowe męża w urzędzie skarbowym.
  5. Po otrzymaniu informacji od notariusza wnioskodawca musiał dokonać zgłoszenia rozpoczęcia działalności gospodarczej do CEIDG na swoje nazwisko z datą wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, (02.02.2022 r.).

Pytanie wnioskodawcy:

Czy dochód uzyskany w okresie od wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego do dnia wykreślenia działalności gospodarczej męża Wnioskodawcy z CEIDG jest dochodem firmy Pani zmarłego męża czy wnioskodawcy? Kto powinien z tego dochodu zapłacić podatek PIT?

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Uzasadnienie wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że zobowiązanym do zapłaty podatku dochodowego PIT z dochodu uzyskanego w okresie od 02.02.2022 do 05.05.2022 jest firma zmarłego męża. Tak też dokonywane były wpłaty zaliczek na podatek PIT. Kasy fiskalne zarejestrowane na jego NIP ewidencjonowały przychód ze sprzedaży towarów handlowych w punkcie sprzedaży.

Firma wnioskodawcy została zgłoszona do CEIDG z datą wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, tj. 02.02.2022, ale fakt jej zgłoszenia nastąpił fizycznie dopiero w połowie lipca 2022, kiedy wnioskodawca zyskał świadomość, że nie może nadal prowadzić firmy męża, bo została ona wyrejestrowana z urzędu z dniem 05.05.2022 r.

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku zostało uznane za nieprawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Wniosek dotyczy tego, czy dochód za okres od wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego do dnia wykreślenia działalności zmarłego męża z CEiDG jest dochodem wnioskodawcy, czy męża oraz czy w związku z tym to wnioskodawca powinien opodatkowywać ten dochód.

Jak wynika z art. 1a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przedsiębiorstwo w spadku jest podatnikiem z tytułu dochodów osiąganych w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Skoro zatem zarząd sukcesyjny 2 lutego 2022 r. wygasł, to tym samym działalność przedsiębiorstwa w spadku została w tym dniu zakończona.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Ponieważ wnioskodawca podjął decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności na swoje nazwisko, to po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego jest on podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jest w związku z tym zobowiązany do opodatkowania uzyskanego w ramach tej działalności przychodu (dochodu) na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych według wybranej przez wnioskodawcę formy opodatkowania.

Podsumowując, dochód uzyskany za okres po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego do dnia wykreślenia działalności gospodarczej zmarłego męża wnioskodawcy z CEIDG jest dochodem z prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej i w związku z tym powinnien on opodatkować ten dochód zgodnie z wybraną przez siebie formą opodatkowania. Z tego powodu stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

  • Link do interpretacji: eureka.mf.gov.pl
  • Data wydania interpretacji: 03.03.2023 r.
  • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym

Eksperci artykułu: