Informacje dla Szkół

Od października 2018 roku Centrum Informacji Księgowej rozpoczęło inicjatywę skierowaną do uczelni oraz szkół, które kształcą na kierunkach związanych z księgowością. Szczegóły nt. inicjatywy dostępne są na: Inicjatywa dla Szkół i Uczelni: wsparcie przyszłych księgowych przez Centrum Informacji Księgowej

W ramach inicjatywy student lub uczeń bezpłatnie otrzymuje:

 1. Warsztaty online z wyszukiwania podstaw prawnych
 2. Zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach
 3. Dostępy do egzaminu C.I.K.
 4. Opracowanie egzaminu po jego rozwiązaniu
 5. Materiał przygotowawczy do egzaminu C.I.K.

Korzyści dla uczelni / szkół wynikające z uczestnictwa w inicjatywie:

 1. Promocja uczelni / szkoły: instytucja otrzymuje możliwość wpisania na listę szkół współpracujących z Centrum Informacji Księgowej. Dzięki temu jest promowana jako rekomendowana jednostka edukacyjna w dziedzinie księgowości, co znacząco podnosi jej rozpoznawalność wśród potencjalnych studentów.
 2. Trzy godziny efektywnej nauki: Program inicjatywy zapewnia dostęp do specjalistycznych warsztatów, które wzbogacają ofertę edukacyjną uczelni, dostarczając studentom wartościowej wiedzy.
 3. Wykorzystanie zajęć w zakresie realizowanej siatki godzin: Szkoły partnerskie często decydują się na wkomponowanie warsztatów w bieżącym planie zajęć.
 4. Zaliczenie godzin zajęć do programu nauczania: Przeprowadzone warsztaty można zaliczyć jako część realizacji programu nauczania z przedmiotów dot. finansów.

Warunki dla szkół / uczelni, które chcą współpracować w ramach inicjatywy:

 1. Kształcenie na odpowiednich kierunkach: Uczelnia / szkoła musi prowadzić kształcenie na kierunkach związanych z rachunkowością.
 2. Organizacja trzygodzinnych warsztatów: Instytucja edukacyjna planuje termin, informuje o wybranym terminie uczniów / studentów, następnie rezerwuje co najmniej trzy godziny lekcyjne, podczas których wykładowca z C.I.K. przeprowadzi praktyczny warsztat.
 3. Bezpłatność inicjatywy dla instytucji edukacyjnych: Inicjatywa jest w pełni bezpłatna dla uczelni i szkół. Instytucja edukacyjna może przystąpić do programu i korzystać z wszystkich zasobów, w tym bezpłatnych kodów egzaminacyjnych dla podopiecznych i absolwentów, materiałów przygotowawczych oraz warsztatów, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Ta bezpłatność ma na celu zachęcenie jak największej liczby instytucji do włączenia się w proces podnoszenia standardów w branży księgowej oraz umożliwienia studentom i absolwentom zdobycia cennych kwalifikacji bez dodatkowych obciążeń finansowych.
 4. Wysłanie formularza zgłoszeniowego: Instytucja edukacyjna zainteresowana uczestnictwem w programie powinna wypełnić i przesłać do Centrum Informacji Księgowej: formularz zgłoszeniowy dla instytucji edukacyjnych.

W inicjatywie bierze udział prawie 100 jednostek edukacyjnych z całej Polski - Aktualna lista szkół i uczelni

Zgłoszenie uczelni/szkoły do inicjatywy szkół partnerskich C.I.K.

Materiał wideo nt. inicjatywy C.I.K. dla szkół