Informacje dla Szkół

Od października 2018 roku Centrum Informacji Księgowej rozpoczęło inicjatywę skierowaną do uczelni oraz szkół, które kształcą na kierunkach związanych z księgowością. W ramach inicjatywy student lub uczeń bezpłatnie otrzymuje:

  1. Warsztaty online z wyszukiwania podstaw prawnych
  2. Zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach
  3. Dostępy do egzaminu C.I.K. - zakres egzaminu
  4. Opracowanie egzaminu po jego rozwiązaniu
  5. Materiał przygotowawczy do egzaminu C.I.K.

Ponadto uczestnik inicjatywy po zdanym egzaminie może uzyskać Certyfikat Księgowy C.I.K. na preferencyjnych warunkach.

Uczelnia lub szkoła biorąca udział w inicjatywie, jest promowana przez Centrum Informacji Księgowej, jako jednostka kształcąca na kierunkach związanych z księgowością.

W inicjatywie bierze udział prawie 100 jednostek edukacyjnych z całej Polski - Aktualna lista szkół i uczelni

Zgłoszenie uczelni/szkoły do inicjatywy szkół partnerskich C.I.K.

Materiał wideo nt. inicjatywy C.I.K. dla szkół