Informacje dla Szkół

Od października 2018 roku Centrum Informacji Księgowej rozpoczęło inicjatywę skierowaną do szkół policealnych oraz uczelni w ramach której zapewnia:

  • Bezpłatny egzamin w C.I.K. dla słuchaczy oraz studentów szkół i uczelni uczestniczących w inicjatywie.
  • Uzyskanie Certyfikatu Księgowego C.I.K. przez słuchaczy oraz studentów na preferencyjnych warunkach.
  • Lepszy start na rynku pracy dla słuchaczy oraz studentów, którzy uzyskają Certyfikat Księgowy C.I.K.
  • Uzyskanie statusu partnera Centrum Informacji Księgowej dla szkół i uczelni uczestniczących w inicjatywie.
Aktualna lista szkół i uczelni