Kontakt

C.I.K. Sp. z o.o.

03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11

tel/fax: 22 240 10 33
www.cik.org.pl
e-mail: cik(małpa)cik.org.pl
godz. pracy biura: 8.00 - 16.00

KRS: 0000380095
REGON: 142839681
NIP: 1132828736

C.I.K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380095. Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł

Przedmiot przeważającej działalności według polskiej klasyfikacji działalności (PKD): 58, 12, Z - Wydawanie wykazów oraz list.

Nr. rachunku bankowego: 18 2490 0005 0000 4530 8848 3740