Urzędy Skarbowe, jednostki KAS - Legnica

  • Delegatura UCS w Legnicy

    • 59-220 Legnica, ul. Pątnowska 50
  • Oddział Celny w Legnicy

    • 59-220 Legnica, ul. Pątnowska 50
  • Urząd Skarbowy w Legnicy

    • 59-220 Legnica, ul. Wrocławska 37

Artykuły