O Centrum Informacji Księgowej

Idea Centrum Informacji Księgowej

Centrum Informacji Księgowej powstało w 2011 roku, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku usług księgowych w Polsce. C.I.K. wychodzi naprzeciw oczekiwaniom księgowych, biur rachunkowych a także firm korzystających z usług księgowych poprzez:

 1. Weryfikację biur rachunkowych według określonych kryteriów,
 2. Organizację egzaminów dla osób wykonujących zawód księgowego,
 3. Publikację listy certyfikowanych księgowych i biur rachunkowych, tworząc tym samym największą tego typu bazę w Polsce,
 4. Certyfikację kwalifikacji w zakresie "zarządzania procesami księgowymi" w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

1. Weryfikacja Biur Rachunkowych - kryteria

Biura Rachunkowe posiadające Certyfikat Centrum Informacji Księgowej powinny spełniać poniższe kryteria:

 1. Certyfikat Księgowy lub Świadectwo Kwalifikacyjne MF/Lista KIDP/Rejestr Biegłych Rewidentów - min. 1 os.
  (W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu przeprowadzamy egzamin.)
 2. Aktualne ubezpieczenie OC na prowadzenie usług księgowych.
 3. Brak zaległości finansowych - informacja w BIG.
 4. Nienaganna opinia - weryfikowana na podstawie otrzymywanych opinii przez C.I.K.
 5. Praca na licencjonowanych programach księgowych.
 6. Doświadczenie w prowadzeniu usług księgowych lub wykonywaniu zawodu księgowego - min. 2 lata - właściciel lub pracownik.

2. Egzaminy dla księgowych

W dniu 30 maja 2014 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Wymieniona ustawa wprowadziła deregulację zawodu księgowego, co jednocześnie skutkowało zaprzestaniem wydawania Certyfikatu Księgowego przez Ministerstwo Finansów.

Wprowadzona deregulacja oraz brak certyfikacji zawodu wzbudzało obawy rynku co do jakości świadczonych usług. Centrum Informacji Księgowej wyszło tym obawom naprzeciw wprowadzając w 2015 r. egzamin dla osób wykonujących lub chcących wykonywać zawód księgowego. Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do otrzymania Certyfikatu Księgowego C.I.K. dla osób chcących wykonywać zawód księgowego.

3. Publikacja list: certyfikowanych księgowych / biur rachunkowych

 • Biura rachunkowe, które spełniają kryteria wpisane zostają na: Listę certyfikowanych biur rachunkowych
 • Księgowi, którzy posiadają uprawnia sprzed deregulacji lub zdali egzamin C.I.K. zostają wpisani na: Listę księgowych, która jest powszechną formą weryfikacji uprawnień księgowego na Polskim rynku. 

4. Certyfikacja kwalifikacji „zarządzanie procesami księgowymi” w ramach ZSK

W styczniu 2023 roku, Centrum Informacji Księgowej uzyskało od Ministerstwa Finansów, na podstawie decyzji administracyjnej, uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „zarządzanie procesami księgowymi” w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Uzyskanie uprawnień przez C.I.K. to odpowiedź na rosnące wymagania rynku oraz potrzebę zapewnienia wysokiej jakości usług księgowych. Kwalifikacja „Zarządzanie procesami księgowymi” potwierdza najwyższy poziom wiedzy i umiejętności w obszarze księgowości. Daje możliwość skutecznego zarządzania działem księgowości i wprowadzania odpowiednich systemów rachunkowych w przedsiębiorstwach. Kwalifikacja jest akceptowana w całej Unii Europejskiej.


Misja C.I.K. 

Certyfikujemy usługi księgowe, tworząc największą bazę profesjonalnych księgowych i biur rachunkowych w Polsce.

Wizja, C.I.K.

Będziemy pierwszym krokiem każdej firmy, poszukującej profesjonalnych usług księgowych w Polsce.


Dane rejestrowe 

C.I.K. sp. z o.o. 03-191 Warszawa, ul. Płochocińska 18A
KRS: 0000380095 REGON: 142839681 NIP: 1132828736

C.I.K spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 18A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380095. Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł

Przedmiot przeważającej działalności według polskiej klasyfikacji działalności (PKD): 58, 12, Z - Wydawanie wykazów oraz list.