O Centrum Informacji Księgowej

Idea C.I.K.

Centrum Informacji Księgowej powstało w 2011 roku, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku usług księgowych w Polsce. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom księgowych, biur rachunkowych a także firm korzystających z ich usług. Robimy to poprzez prowadzenie egzaminów dla księgowych oraz weryfikację biur rachunkowych pod kątem określonych kryteriów, nadając odpowiedni certyfikat. Informacje o certyfikowanych księgowych i biurach rachunkowych udostępniamy przedsiębiorcom, tworząc największa tego typu bazę w Polsce. 

Jesteśmy instytucją certyfikującą w ramach ZSK, na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów.

Osoby posiadające Certyfikat Księgowy C.I.K. powinny posiadać wiedzę z zakresu wskazanego przez MF, dla osób ubiegających się o Certyfikat Księgowy.

Biura Rachunkowe posiadające Certyfikat Centrum Informacji Księgowej powinny spełniać poniższe kryteria:

  1. Certyfikat Księgowy lub Świadectwo Kwalifikacyjne MF/Lista KIDP/Rejestr Biegłych Rewidentów - min. 1 os.
    (W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu przeprowadzamy egzamin.)
  2. Aktualne ubezpieczenie OC na prowadzenie usług księgowych.
  3. Brak zaległości finansowych - informacja w BIG.
  4. Nienaganna opinia - weryfikowana na podstawie otrzymywanych opinii przez C.I.K.
  5. Praca na licencjonowanych programach księgowych.
  6. Doświadczenie w prowadzeniu usług księgowych lub wykonywaniu zawodu księgowego - min. 2 lata - właściciel lub pracownik.

Misja C.I.K.

Certyfikujemy usługi księgowe, tworząc największą bazę profesjonalnych księgowych i biur rachunkowych w Polsce.

Wizja, C.I.K.

Będziemy pierwszym krokiem każdej firmy, poszukującej profesjonalnych usług księgowych w Polsce.

Dane rejestrowe C.I.K. sp. z o.o.

03-191 Warszawa, ul. Płochocińska 18A
KRS: 0000380095 REGON: 142839681 NIP: 1132828736

C.I.K spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 18A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380095. Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł

Przedmiot przeważającej działalności według polskiej klasyfikacji działalności (PKD): 58, 12, Z - Wydawanie wykazów oraz list.