Ulga na robotyzację. Nowa preferencja dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Dla firm: Ulga na robotyzację. Nowa preferencja dla innowacyjnych przedsiębiorstw

  • 5.0 / 5
  • 5

Ulga podatkowa na robotyzację - nowe ułatwienie od 1 stycznia 2021 r.

We wrześniu 2020 r. Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie nowej ulgi podatkowej dla rozwijających się przedsiębiorców. Ulga podatkowa na robotyzację weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Tzw. ulga na roboty powstała z myślą o przedsiębiorstwach produkcyjnych planujących automatyzację części lub całości procesów produkcyjnych oraz zakup urządzeń wspierających tę automatyzację.

Definicja robota przemysłowego wraz z zasadami korzystania z ulgi na robotyzację przemysłową znajdują się w ustawach PIT oraz CIT.

Podatkowe wsparcie dla wzrostu produktywności polskich firm

Nowa ulga podatkowa to zachęta dla przedsiębiorstw do inwestowania w nowe technologie. Głównym celem ulgi jest zwiększenie liczby robotów w produkcji przemysłowej. To z kolei ma znaleźć przełożenie na wyższą wydajność produkcji i niższe koszty.

Oprócz korzyści dla przedsiębiorstw, ulga ma też wspierać polską gospodarkę, przyśpieszając ekspansję eksportową.

Podmioty uprawnione do ulgi na robotyzację

Nowa ulga ma powszechny charakter. Skorzystać z niej mogą zarówno podatnicy podatku PIT, jak i CIT. Nie ma przy tym znaczenia wielkość prowadzonego przedsiębiorstwa - preferencja skierowana jest do małych, średnich i dużych firm z każdej branży.

Wysokość ulgi na robotyzację

Wprowadzona z początkiem roku ulga na robotyzację zakłada możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów, zaliczonych przez podatnika do kosztów uzyskania przychodu. Dotyczyć one mogą robotyzacji stanowisk pracy i automatyzacji procesu produkcji.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Chcąc skorzystać z ulgi, przedsiębiorstwo musi ponieść określone koszty związane z nabyciem środków trwałych lub oprogramowania. Kosztem zakupu tych elementów są tzw. koszty kwalifikowane.

Sposób wyliczenia ulgi na robotyzację

Właściwą stawkę podatku dochodowego (19% PIT lub 9%/19% CIT) należy przemnożyć przez sumę kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku i przez 50%.

Przykład: Firma XYZ zamierza unowocześnić proces produkcyjny poprzez zakup systemu robotów przemysłowych. Wydatek w wysokości 120 tys. zł na zakup robota, pozwoli przedsiębiorstwu uzyskać 11 400 zł dodatkowej oszczędności podatkowej (19% x 120 000 zł x 50%).

Katalog kosztów objętych ulgą robotyzacyjną

Odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycjami w robotyzację dotyczy:

  • zakupu lub leasingowania nowych robotów i kobotów,
  • zakupu oprogramowania,
  • zakupu osprzętu, w tym torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu i efektorów końcowych,
  • zakupu urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
  • szkoleń dla pracowników, którzy będą obsługiwali zakupiony sprzęt.

Nad możliwością odliczenia wymienionych kosztów czuwa Krajowa Administracja Skarbowa.

Mechanizm rozliczenia ulgi na robotyzację

Ulga na robotyzację działa na zasadach podobnych jak wdrożona kilka lat temu ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R). Oznacza to, że przedsiębiorca będzie miał możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania określonej ustawą części wydatków poniesionych na robotyzację. Z ulgi na roboty po raz pierwszy przedsiębiorcy skorzystają składając zeznanie podatkowe za rok 2021.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Koszty na robotyzację przedsiębiorcy mogą odliczyć w ciągu roku podatkowego. W chwili składania rocznego zeznania podatkowego uprawnieni są do dokonania dodatkowego odpisu, tak jak przy uldze na prace badawczo-rozwojowe.

Zakres czasowy ulgi na robotyzację

Ulga na robotyzację ma obowiązywać od początku 2021 r. przez 5 kolejnych lat do końca 2025 r.
Wydatki kwalifikowane przedsiębiorcy będą musieli ponieść w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r.

Pozostałe ulgi dla innowacyjnych przedsiębiorców

Ulga na robotyzację to niejedyna preferencja skierowana do innowacyjnych przedsiębiorców. Bazuje ona na wspomnianej wcześniej uldze B+R, której celem jest wspieranie  innowacyjnej działalności gospodarczej podatników, a w efekcie zwiększenie skali inwestycji przedsiębiorstw w badania i rozwój w Polsce.

Kolejną ulgą skierowaną do innowacyjnych przedsiębiorców jest IP BOX. To preferencyjna, 5% stawka podatkowa dla dochodów osiąganych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Proponowane zmiany w ulgach proinnowacyjnych

Rosnący nacisk rządu na stymulowanie innowacyjności polskich przedsiębiorców skutkuje pracami nad kolejnymi preferencjami w podatkach dochodowych. Planowane jest rozszerzenie katalogu ulg o kolejne dwie - ulgę na prototyp i ulgę na aplikację robotyczną, umożliwiającą współpracę robota z innymi maszynami i ludźmi.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Podsumowanie - zmiany w podatkach

2021 rok przyniósł wiele zmian w podatkach dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Oprócz omówionej w tym artykule ulgi na robotyzację, przedsiębiorców czekają takie nowe rozwiązania, jak SLIM VAT czy estoński CIT. Zestawienie najważniejszych zmian prezentujemy w artykule: Zmiany podatkowe w 2021 r.

Eksperci artykułu: