Dla firm szkoleniowych

Centrum Informacji Księgowej jako instytucja certyfikująca w ramach ZSK informuje o możliwości współpracy z podmiotami szkoleniowymi, oferującymi kursy i szkolenia dla specjalistów z dziedziny księgowości / rachunkowości.

Współpraca to wzbogacenie oferty edukacyjnej firm szkoleniowych o możliwość zdobycia przez uczestników certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje: „zarządzania procesami księgowymi”.

Cel i Korzyści Współpracy

Celem współpracy jest podniesienie wartości i atrakcyjności oferowanych przez firmy szkoleniowe kursów, poprzez włączenie do nich profesjonalnie przeprowadzanych egzaminów kończących się uzyskaniem certyfikatu. Współpraca oferuje szereg korzyści:

  • Profesjonalna Weryfikacja Umiejętności kursantów: C.I.K. zapewnia przeprowadzenie egzaminów na najwyższym poziomie, co stanowi niezależną ocenę nabytych przez uczestników szkoleń umiejętności.
  • Certyfikacja: Uzyskany certyfikat jest oficjalnym potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji, zwiększając tym samym prestiż ukończonych kursów oraz ich międzynarodową akceptację.
  • Zwiększenie Atrakcyjności Oferty Edukacyjnej: Włączenie certyfikacji do programu szkoleniowego przyciąga nowych kursantów, poszukujących kwalifikacji cenionych na rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej.
  • Wsparcie ze Strony C.I.K.: Oferujemy wsparcie merytoryczne i organizacyjne, w tym dostęp do materiałów edukacyjnych i narzędzi potrzebnych do efektywnego przygotowania do egzaminu.

Uznawanie Certyfikatów ZSK na Rynku Pracy

Uznawanie kwalifikacji przez branżę ma kluczowe znaczenie dla osób poszukujących pracy, a także dla tych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe. Certyfikat wydany przez Centrum Informacji Księgowej, instytucję certyfikującą ZSK z uprawnieniami nadanymi przez Ministerstwo Finansów, jest szeroko uznawany na rynku, co zwiększa wiarygodność i prestiż.

Posiadacze certyfikatów są postrzegani jako specjaliści o wysokim poziomie kompetencji, co przekłada się na ich atrakcyjność na rynku pracy. Dzięki uznawaniu tych kwalifikacji nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej, osoby te mają dostęp do szerokiego spektrum możliwości zawodowych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dodatkowo, pracodawcy i kontrahenci z zagranicy mogą być pewni, że współpracują z osobami, które posiadają potwierdzone i uznane umiejętności zgodnie z międzynarodowymi standardami. Tym samym, certyfikaty te stanowią solidną podstawę do budowania międzynarodowej kariery zawodowej w dziedzinie księgowości i finansów.

Zaproszenie do współpracy

Zachęcamy firmy szkoleniowe do nawiązania współpracy z C.I.K. w celu wzbogacenia swojej oferty o certyfikowane egzaminy z zakresu „zarządzania procesami księgowymi”. Wierzymy, że nasza wspólna inicjatywa przyczyni się do podniesienia standardów kształcenia w dziedzinie rachunkowości oraz zwiększy efektywność przygotowania specjalistów do przyszłych wyzwań zawodowych, z uwzględnieniem międzynarodowego charakteru rynku pracy.

Kontakt i Więcej Informacji

Podmioty zainteresowane współpracą lub poszukujące dodatkowych informacji na temat procesu certyfikacji zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem: formularza kontaktowego. Razem możemy zdefiniować nowe standardy w edukacji księgowej, otwierając kursantom drogę do sukcesu zawodowego, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Dodatkowe informacje