Informacje o ZSK

Kwalifikacja "zarządzanie procesami księgowymi"

Kwalifikacja "Zarządzanie procesami księgowymi" jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku w zakresie specjalistycznych umiejętności w dziedzinie rachunkowości. Uzyskanie tej kwalifikacji potwierdza zaawansowane kompetencje z zakresu rachunkowości i podatków, zdolności do kierowania działem finansowo-księgowym oraz organizowania rachunkowości w przedsiębiorstwie. Kwalifikacja ta umożliwia pracę w przedsiębiorstwach należących do różnych branż, a także na kierowanie biurem rachunkowym. Szczegółowe informacje nt. kwalifikacji: Zarządzanie procesami księgowymi.

Uprawnienia Centrum Informacji Księgowej

Centrum Informacji Księgowej posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Finansów do przeprowadzenia walidacji dla kwalifikacji "zarządzanie procesami księgowymi". C.I.K. spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Zintegrowany System Kwalifikacji, a także posiada odpowiednią kadrę specjalistów gotowych do prowadzenia procesu certyfikacji. Szczegółowe informacje nt. uprawnień: C.I.K. posiada status Instytucji Certyfikującej ZSK.

Warunki dla osoby przystępującej do walidacji

Chcąc przystąpić do procesu walidacji, kandydat musi spełnić poniższe kryteria:

  1. Zdolność prawna: Kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Status prawny: Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za określone kategorie przestępstw.
  3. Wykształcenie: Kandydat musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Akceptowane są dokumenty takie jak świadectwa dojrzałości czy dyplomy ukończenia studiów. W przypadku dokumentów w języku obcym, wymagane jest dołączenie tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.
  4. Opłata: Kandydat musi uiścić wymaganą opłatę za walidację i dostarczyć potwierdzenie jej opłacenia.
    Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Dodatkowe informacje: