Aktualna Wiedza Podatkowa - Przewaga Księgowego na rynku pracy

Dla biur: Aktualna Wiedza Podatkowa - Przewaga Księgowego na rynku pracy

  • 5.0 / 5
  • 1

W dobie szybkich zmian gospodarczych i ciągłych zmian przepisów podatkowych, księgowi stają przed nowym wyzwaniem – utrzymaniem aktualnej wiedzy podatkowej. To nie tylko wymóg czasów, ale przede wszystkim szansa na wyróżnienie się na rynku pracy.

Zmiana oczekiwań na rynku pracy

Pracodawcy, poszukujący księgowych do swoich działów finansowych, kładą coraz większy nacisk na umiejętność nawigacji w zmiennym świecie podatków. Potencjalni pracodawcy, od korporacji po małe i średnie przedsiębiorstwa, coraz bardziej doceniają wartość księgowych, którzy są na bieżąco z regulacjami. Taka wiedza staje się kluczowym kryterium przy rekrutacji, wykraczając poza standardowe wymagania dotyczące doświadczenia czy kompetencji technicznych.

Wyróżnienie Aktualna Wiedza Podatkowa

Centrum Informacji Księgowej, wychodząc naprzeciw obserwowanym trendom na rynku, podjęło inicjatywę wspierającą księgowych w adaptacji do zmieniających się warunków gospodarczych i zamian w przepisach podatkowych poprzez:

  1. Dostarczanie comiesięcznych komunikatów podatkowych informujących o zmianach,
  2. Wyróżnienie księgowych, którzy potwierdzają wiedzę z przekazywanych komunikatów podatkowych.

Uzyskanie wyróżnienia Aktualna Wiedza Podatkowa

Chcąc zdobyć wyróżnienie Aktualna Wiedza Podatkowa, konieczne jest wykonanie następujących kroków:

1. Zapoznanie się z komunikatami podatkowymi wysłanymi przez Centrum Informacji Księgowej, które dotyczą aktualnych zmian w prawie podatkowym. 

C.I.K. regularnie, raz w miesiącu dostarcza:

informacje o najnowszych zmianach w przepisach podatkowych. Komunikaty zawierają szczegóły dot. zmian, które weszły w życie.

2. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe oparte na treści przeczytanego komunikatu.

Po dokładnym zapoznaniu się z komunikatami podatkowymi, należy przystąpić do testu, którego celem jest weryfikacja przyswojenia wiedzy na temat wprowadzonych zmian. Test nie jest ograniczony czasowo, a księgowi mają możliwość wielokrotnego podejmowania prób zdania testu, aż do osiągnięcia pozytywnego wyniku.

Podczas testu dopuszczalne jest korzystanie z materiałów zawartych w komunikacie podatkowym. Zdanie testu z wynikiem pozytywnym skutkuje przyznaniem wyróżnienia.

Znaczenie wyróżnienia Aktualnej Wiedzy Podatkowej.

Wyróżnienie informuje rynek o systematycznym procesie aktualizacji kompetencji podatkowych. Odpowiada na rosnące oczekiwania dynamicznie rozwijającej się grupy przedsiębiorców w Polsce, którzy są gotowi oferować wyższe wynagrodzenie księgowym, którzy posiadają wyższe kompetencje.

Dla tej kategorii właścicieli firm, weryfikacja kompetencji podatkowych przez niezależną instytucję – Centrum Informacji Księgowej, stanowi jeden z decydujących czynników przy selekcji księgowego ma etat czy wyborze biura rachunkowego.