Badania ankietowe dot. usług księgowych w Polsce

Dla biur: Badania ankietowe dot. usług księgowych w Polsce

 • 4.7 / 5
 • 7

W okresie maj-sierpień 2022 w odpowiedzi na prekonsultacje Ministerstwa Finansów dot. kierunków rozwoju zawodu księgowego, Centrum Informacji Księgowej przeprowadziło badania ankietowe kierowane do przedsiębiorców oraz księgowych, posiadających certyfikat organizacji rynkowych. Artykuł prezentuje szczegóły przeprowadzonych badań oraz wyniki dla poszczególnych grup.

Badana grupa i cel ankiety

W odpowiedzi na prekonsultacje dot. kierunków rozwoju zawodu księgowego, chcąc jednocześnie przedstawić szeroki punkt widzenia w kwestii przyszłości zawodu księgowego, Centrum Informacji Księgowej przeprowadziło badania ankietowe kierowane do:

 1. grupy przedsiębiorców, którzy korzystają z usług księgowych – grupa reprezentatywna respondentów
 2. księgowych posiadających certyfikat organizacji rynkowych – grupa reprezentatywna respondentów.

Celem badań było uzyskanie informacji:

 1. nt. jakości usług księgowych w Polsce,
 2. co ma znaczenie przy wyborze usług księgowych w Polsce,
 3. opinii nt. ewentualnej regulacji zawodu księgowego

Metodologia przeprowadzonych badań ankietowych

Działania zachęcające do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, zostały przeprowadzone w okresie maj-sierpień 2022. Prowadzone były za pośrednictwem platform społecznościowych (Facebook, Instagram), komunikatorów (Messenger) oraz za pomocą kampanii e-mailingowych do osób prowadzących firmy na terenie całej Polski.

 • Kampania – platformy społecznościowe. Skierowana została do 491078 użytkowników Internetu w wieku między 18-65 lat. Grupą docelową byli użytkownicy z następujących obszarów: księgowość, biznes, JDG, spółki. Poniżej wykres precyzujący podział.
 • Kampania - e-mail. Została skierowana do 110648 przedsiębiorców, reprezentujących różne branże w całej Polsce.

Wyniki Badania - grupa przedsiębiorców

Ankietowani przedsiębiorcy stwierdzili, że:

 1. Jakość usługi księgowej jest bardzo dobra 65,4% oraz dobra 22,2%. Łącznie 87,6% ankietowanych przedsiębiorców pozytywnie ocenia jakość usług księgowych w Polsce.
 2. Najważniejszą kwestią przy wyborze usług księgowych jest wiedza i doświadczenie. Poniżej odpowiedzi ankietowanych wg ważności przy założeniu sumy odpowiedzi ważny i bardzo ważny:
  • 98,2% - wiedza,
  • 92,6% - doświadczenie,
  • 71,7% - cena,
  • 66,6% - polecenie,
  • 48,4% - certyfikat.

  3. Tylko 11 % przedsiębiorców chce zmian i całkowitej regulacji zawodu przez organy państwowe

   Wyniki Badania - grupa księgowi

   Badania ankietowe przeprowadzone wśród księgowych, posiadających rynkowe uprawnienia również, jednoznacznie wskazują, że zawód księgowy nie powinien być zawodem regulowanym. Ankietowani księgowi stwierdzili, że:

    1. Jakość usług księgowych jest bardzo dobra 17% oraz dobra 47%. Łącznie 64% ankietowanych księgowych pozytywnie ocenia jakość usług księgowych w Polsce.
    2. Księgowi podzielają zdanie przedsiębiorców – najważniejszą kwestią przy wyborze usług księgowych jest wiedza i doświadczenie. Poniżej odpowiedzi ankietowanych wg ważności przy założeniu sumy odpowiedzi ważny i bardzo ważny:
     • 99,6 % - wiedza,
     • 96,1 % - doświadczenie,
     • 68,3 % - polecenie,
     • 54,9 % - cena,
     • 44,4 % - certyfikat.
    3. Tylko 10,1 % księgowych, posiadających rynkowe uprawnienia, chce zmian i całkowitej regulacji zawodu przez organy państwowe