Cykl szkoleń online dla właścicieli biur rachunkowych i księgowych

Dla biur: Cykl szkoleń online dla właścicieli biur rachunkowych i księgowych

 • 4.8 / 5
 • 23

W związku z częstymi zmianami w przepisach podatkowych, Centrum Informacji Księgowej począwszy od września 2022, publikuje szkolenia online w formie wideo. Szkolenia publikowane są najczęściej w cyklach miesięcznych. Dostęp do szkoleń uzyskują biura rachunkowe uczestniczące w Programie C.I.K. oraz księgowi posiadający Profil Księgowego

Inicjatywa szkoleń 

W ostatnim czasie mamy do czynienia z istotnymi zmianami w przepisach podatkowych. Uchwalane zmiany wchodzą w życie szybko oraz dotyczą wielu obszarów związanych z prowadzeniem księgowości dla klientów biur rachunkowych.

Analizując projekty ustaw tj. planowane zmiany w przepisach podatkowych, należy stwierdzić, że proces transformacji i modyfikacji prawa podatkowego będzie kontynuowany. Biuro rachunkowe oraz księgowi, którzy chcą rzetelnie prowadzić usługi dla swoich klientów czy pracodawców są zobowiązani do ciągłego kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji.

W związku z tym, Centrum Informacji Księgowej wyszło z kolejną inicjatywą – cyklicznych szkoleń online w formie wideo z zakresu podatków oraz informacji, które pomagają księgowym, właścicielom i pracownikom biur rachunkowych podnosić swoje kompetencje.

Cel inicjatywy cyklicznych szkoleń online

Celem inicjatywy jest pomoc biurom rachunkowym oraz księgowym w dostosowaniu się do szybko zmieniającego się prawa podatkowego oraz propagowanie idei uczenia i rozwijana się przez całe życie - lifelong learning, która jest szczególnie ważna w branży usług księgowych.

Wybór tematyki szkoleń

Tematyka szkoleń wybierana jest na podstawie sugestii i zapotrzebowania właścicieli biur rachunkowych zgłaszanych m.in. za pomocą ankiet. Tematy szkoleń dotyczą głównie zmian podatkowych oraz informacji, które z punktu widzenia księgowego oraz właściciela biura rachunkowego będą wymagały omówienia.

Po wybraniu tematu szkolenia zapraszany jest ekspert, specjalizujący się w danym zagadnieniu, który omawia zagadnienie w sposób rzeczowy i praktyczny.

Tematyka zrealizowanych szkoleń:

 • Kwiecień 2024: Ulga na złe długi - Prawo wierzyciela i obowiązek dłużnika
 • Marzec 2024: Podróże służbowe i „niesłużbowe" - rozliczenie podatkowe
 • Luty 2024: Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych
 • Styczeń 2024: Omówienie wybranych ulg podatkowych dostępnych dla osób fizycznych w PIT
 • Grudzień 2023: Omówienie wybranych ulg podatkowych dla podatników CIT I PIT
 • Listopad 2023: Import w VAT: usług i towarów, sprzedaż na odległość towarów importowanych, import w transakcjach łańcuchowych
 • Październik 2023: Podatek VAT, CIT, PIT: Reprezentacja i reklama, Sprzedaż premiowa, Świadczenia pracownicze
 • Wrzesień 2023: Ceny Transferowe z perspektywy biur rachunkowych
 • Sierpień 2023: Ulga badawczo-rozwojowa (B+R)
 • Lipiec 2023: Schematy podatkowe z perspektywy biura rachunkowego
 • Czerwiec 2023: Podatek u źródła
 • Maj 2023: Fundacja rodzinna – nowe narzędzie w biznesie
 • Kwiecień 2023: Składka zdrowotna z uwzględnieniem zmian w 2023
 • Marzec 2023: IP BOX dla programistów. Perspektywa biura rachunkowego
 • Luty 2023: Dokonywanie zmian w spółce z o.o. przez Internet (S24)
 • Styczeń 2023: Krajowy System e-faktur KSeF - najważniejsze zagadnienia
 • Grudzień 2022: Zmiany w CIT 2023 - Polski Ład 3.0
 • Listopad 2022: Zmiany w VAT 2022-2023
 • Październik 2022: Estoński CIT w praktyce
 • Wrzesień 2022: Polski Ład 2.0 - Nowelizacja przepisów o Polski Ładzie, zmiany po 1 lipca 2022
 • Sierpień 2022: Zakładanie spółki z o.o. przez Internet (S24) - instrukcja

Dostęp do szkoleń

Pakiet szkoleń jest udostępniany dla biur rachunkowych, uczestniczących w Programie C.I.K., oraz dla księgowych, którzy podsiadają Profil Księgowego. Dostęp jest nieograniczony – uczestnicy mogą korzystać ze szkoleń w dowolnym momencie, mając jednocześnie dostęp do wszystkich materiałów, które zostały opublikowane w przeszłości.

  Zespół Ekspertów zamkniętych szkoleń


  • Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, były członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, wykładowca akademicki, doświadczona trenerka i autorka szkoleń. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka kierunku „Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
  • dr Aneta Nowak-Piechota – Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Doktor nauk prawnych, specjalność: prawo podatkowe; rozprawa doktorska pt. „Podatek od wyjścia” obroniona z wyróżnieniem w 2017 r. na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w podatku dochodowym (CIT + PIT) w e-commerce. Były wykładowca Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim – w roku bieżącym zajęcia dot. podatku dochodowego od osób prawnych oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Zarządzania Finansowego. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDiSP. Nabywała doświadczenie w jednej z największych kancelarii konsultingowych (z grona tak zwanej Wielkiej Czwórki) oraz dużych łódzkich kancelariach, specjalizujących się w prawie podatkowym.
  • Agnieszka Pabiańska – Doradca Podatkowy, Magister prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Praca magisterska pt. „Exchange of information and tax procedures, including legal protection of taxpayers” obroniona w 2011 r. Specjalizuje się w podatkach pośrednich (VAT + akcyza), kwestiach celnych, podatku VAT zagranicznym, opodatkowaniu e-commerce. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym artykułów oraz głos do wyroków. Trenerka na szkoleniach podatkowych krajowych i zagranicznych (w dorobku kilkaset szkoleń głównie z zakresu VAT zagranicznego). Zdobywała doświadczenie w polskich i zagranicznych kancelariach podatkowych, w tym z tak zwanej Wielkiej Czwórki.
  • Tomasz Połeć – Doradca Podatkowy, Magister Zarządzania i Marketingu - Uniwersytet Warszawski, Licencjat z Finansów i Rachunkowości - Uniwersytet Warszawski. Specjalizuje się w branży e- commerce oraz logistycznej, podatku VAT i podatkach dochodowych (CIT + PIT). Nabywał doświadczenie z renomowanych kancelariach doradztwa podatkowego, a od 2015 roku jest współwłaścicielem dużego biura rachunkowego.

  • Maksym Popow - Doradca podatkowy specjalizujący się w podatkach dochodowych. Stały szkoleniowiec Centrum Informacji Księgowej prowadzący szkolenia dla biur rachunkowych. Kierownik projektu dla Szkół partnerskich C.I.K., który w ramach inicjatywy nawiązał współpracę z ponad setką jednostek edukacyjnych. Ponadto przeprowadził setki prelekcji i warsztatów dla uczniów, studentów i słuchaczy współpracujących uczelni, szkół zawodowych, czy też policealnych. Pełnomocnik C.I.K. ds. ZSK, który przeprocesował procedurę uzyskania statusu Instytucji Certyfikującej w ramach kwalifikacji Zarządzanie procesami księgowymi.