Inicjatywa dla Szkół i Uczelni: wsparcie przyszłych księgowych przez Centrum Informacji Księgowej

Dla biur: Inicjatywa dla Szkół i Uczelni: wsparcie przyszłych księgowych przez Centrum Informacji Księgowej

  • 5.0 / 5
  • 4

W dniu 30 maja 2014 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Wymieniona ustawa spowodowała deregulację zawodu księgowego, co jednocześnie poskutkowało zaprzestaniem wydawania Certyfikatu Księgowego przez Ministerstwo Finansów. 

Od samego początku wprowadzona zmiana wzbudzała obawy rynku co do możliwości pogorszenia się jakości usług księgowych. Centrum Informacji Księgowej (C.I.K.) postanowiło wyjść temu naprzeciw, tworząc egzamin dla osób chcących wykonywać wymienioną profesję.

W związku z powyższym C.I.K. uruchomiło m.in. inicjatywę dla szkół i uczelni, która kierowana jest do uczniów, studentów oraz absolwentów jednostek edukacyjnych w Polsce, którzy uczą się bądź skończyli naukę na jednym z kierunków związanych z rachunkowością.

Centrum Informacji Księgowej 

Centrum Informacji Księgowej powstało w 2011 r. w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku usług księgowych w Polsce. Celem C.I.K. jest podwyższenie jakości i standardów prowadzenia usług rachunkowych w Polsce, a także popieranie uczciwej konkurencji. C.I.K. cel ten realizuje, poprzez weryfikację uprawnień i kompetencji jednostek prowadzących usługi księgowe, a także opinii wystawianych przez rynek. Obecnie na listach publikowanych przez C.I.K. widnieje ponad 10 tys. zweryfikowanych biur rachunkowych oraz  ponad 112 tys. księgowych. Realizowana przez nas inicjatywa cieszy się dużym uznaniem w środowisku związanym z branżą rachunkowo-księgową.

Kontynuacja certyfikacji osób chcących wykonywać zawód księgowego

Chcąc realizować cel jakim jest wyodrębnienie księgowych o wysokich kompetencjach, przy współpracy z biurami rachunkowymi, które w najbliższym czasie staną się potencjalnymi pracodawcami Państwa uczniów czy też absolwentów, stworzyliśmy egzamin, który ma za zadanie wyłonić tych, którzy posiadają wiedzę z zakresu rachunkowości, a tym samym są gotowi podjąć pracę w tym zawodzie. Zdany egzamin uprawnia do uzyskania Certyfikatu Księgowego C.I.K. a także wpisu na elektroniczną listę publikowaną na stronie www.cik.org.pl. Z listy tej korzystają przedsiębiorcy oraz biura rachunkowe. Wpis i Certyfikat niewątpliwie zwiększa szansę Państwa uczniów oraz absolwentów na rynku pracy.

Bezpłatne Warsztaty C.I.K dla jednostek edukacyjnych

W ramach inicjatywy Centrum Informacji Księgowej (C.I.K.) skierowanej do instytucji edukacyjnych, oferujemy specjalistyczne warsztaty online, które są nie tylko integralną częścią procesu przygotowawczego do egzaminu C.I.K., ale także stanowią fundament dla zdobycia wymaganych kompetencji księgowych. Te bezpłatne sesje edukacyjne zostały starannie zaprojektowane, aby zaznajomić uczestników z kluczowymi aspektami wyszukiwania podstaw prawnych, co jest nieodzowną umiejętnością w pracy każdego specjalisty ds. rachunkowości.

Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach, co stanowi wartościowy element w ich portfolio edukacyjnym i zawodowym. Co więcej, te sesje są bezpośrednio związane z przygotowaniem do egzaminu C.I.K., oferując uczestnikom dostęp do szeregu materiałów edukacyjnych oraz specjalnie opracowanych przykładowych pytań egzaminacyjnych. Dzięki temu uczestnicy warsztatów mają unikalną możliwość pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności, co znacząco zwiększa ich szanse na pomyślne zdanie egzaminu C.I.K.

Ponadto, warto podkreślić, że uczestnictwo w tych warsztatach nie tylko przygotowuje do egzaminu, ale również stanowi podstawę do jego zaliczenia. Przez praktyczne rozwiązywanie przykładowych pytań egzaminacyjnych uczestnicy zdobywają nieocenione doświadczenie, co bezpośrednio przekłada się na ich efektywność podczas właściwego egzaminu C.I.K.

Inicjatywa ta podkreśla zaangażowanie C.I.K. w podnoszenie standardów profesjonalnych w branży księgowej, jednocześnie promując kulturę ciągłego rozwoju i nauki wśród przyszłych księgowych. Dzięki tym działaniom, uczestnicy są lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy, wyposażeni w solidną wiedzę i umiejętności, które są cenione przez przyszłych pracodawców.

Certyfikat Księgowy C.I.K. 

Certyfikat Księgowy C.I.K. po deregulacji jest potwierdzeniem opanowania wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego na polskim rynku. Element ten jest istotny dla potencjalnych pracodawców z branży księgowej. Lista Certyfikowanych Księgowych C.I.K. posłuży jako źródło sprawdzonych i przygotowanych do zawodu pracowników. Ponadto absolwenci, którzy zdecydują się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży rachunkowo-księgowej, zyskają w oczach ich przyszłych potencjalnych klientów.

Przystąpienie szkoły do Programu Certyfikat Księgowy C.I.K. 

Chcąc umożliwić uczniom oraz absolwentom Państwa szkoły przystąpienie do egzaminu i otrzymanie Certyfikatu Księgowego C.I.K. oraz wpisanie na listę Certyfikowanych Księgowych C.I.K., należy wypełnić i wysłać zgłoszenie: Zgłoszenie uczelni/szkoły do inicjatywy szkół partnerskich C.I.K.

Po przystąpieniu szkoły do programu Centrum Informacji Księgowej uzgadniany jest termin realizacji warsztatów. W przypadku przystąpienia do projektu, szkoła otrzyma status partnera merytorycznego projektu. Uzyskując ten status, oprócz wpisu na listę Szkół Partnerskich C.I.K., szkoła będzie promowana oraz rekomendowana przez środowisko księgowe, które reprezentuje C.I.K., jako organizacja kształcąca przyszłych księgowych.