Przejście na estoński CIT w trakcie roku. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Przejście na estoński CIT w trakcie roku. Interpretacja podatkowa

  • 0.0 / 5
  • 0

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

  1. Spółka z o.o. podjęła decyzję o przejściu na estoński CIT począwszy od 1 lipca 2022 r. W związku z tym w dniu 30 czerwca 2022 roku spółka złożyła za pośrednictwem poczty zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem.
  2. Spółka wskazała okres opodatkowania ryczałtem od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2025 r. W lipcu 2022 r. doszło do zamknięcia ksiąg, a następnie sporządzenia śródrocznego sprawozdania finansowego.

Pytanie:

Czy zawiadomienie ZAW-RD o przejściu na estoński CIT w trakcie przyjętego roku podatkowego może zostać złożone przed datą sporządzenia śródrocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w ustawie o CIT?

Stanowisko i uzasadnienie wnioskodawcy:

W opinii podatnika zawiadomienie o wyborze opodatkowanie ryczałtem ZAW-RD może zostać złożone przed datą sporządzenia śródrocznego sprawozdania finansowego. Zawiadomienie o przejściu na estoński CIT w trakcie przyjętego roku podatkowego powinno zostać złożone do końca pierwszego miesiąca nowego, niepełnego roku podatkowego. Natomiast śródroczne sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone w terminie wskazanym w przepisach o rachunkowości. Powyższe oznacza, że śródroczne sprawozdanie finansowe może, ale nie musi być sporządzone przed złożeniem zawiadomienia o wyborze opodatkowanie ryczałtem, ponieważ każda z tych czynności ma swój termin).

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Odpowiedź DKIS:

Stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Jak wynika z przepisów prawa podatkowego, jeżeli Spółka zaplanowała od 1 lipca 2022 r. zastosowanie opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, to Spółka ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Nadmienić należy, że sprawozdanie finansowe sporządzane na dzień zmiany formy opodatkowania, nie jest tożsame ze sprawozdaniem rocznym. Sprawozdanie takie, nie wymaga zatwierdzania ani złożenia go w sądzie rejestrowym.

W świetle powyższego, aby zmienić formę opodatkowania na ryczałt od dochodów spółek od 1 lipca 2022 r., powinni Państwo najpierw zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe, a następnie złożyć zawiadomienie ZAW-RD o wyborze opodatkowania ryczałtem. Zatem, zawiadomienie o przejściu na estoński CIT w trakcie przyjętego roku podatkowego nie może zostać złożone przed datą sporządzenia śródrocznego sprawozdania finansowego.


Opracował: Maksym Popow

  • Link do interpretacji: eureka.mf.gov.pl
  • Data wydania interpretacji: 15.03.2023 r.
  • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu:

Biura obsługujące: