Przyszłość biur rachunkowych w Polsce - aktualna wiedza podatkowa

Dla biur: Przyszłość biur rachunkowych w Polsce - aktualna wiedza podatkowa

  • 5.0 / 5
  • 57

Zmiana postrzegania usług księgowych

W ostatnim czasie postrzeganie usług księgowych diametralnie się zmieniło. Właściciele firm w Polsce coraz częściej postrzegają biuro rachunkowe, jako partnera w biznesie, który wspiera przedsiębiorcę w podejmowaniu ważnych decyzji, a nie jak konieczność, co miało miejsce jeszcze kilka lat temu.

Branża zmierza w kierunku, w którym księgowy jest źródłem sprawdzonych, aktualnych informacji na podstawie, których przedsiębiorcy podejmują kluczowe decyzje. 

Odpowiedź na zmiany w branży księgowej

Zmiana postrzegania księgowego przez rynek wymaga od biura rachunkowego aktualnej wiedzy nt. zmieniających się przepisów prawa podatkowego. Aktualna wiedza będzie stanowić jeden z najważniejszych elementów prowadzenia usług księgowych. 

Centrum Informacji Księgowej dostrzegając trend, w którym podąża rynek, jako pierwsza organizacja skupiająca księgowych w Polsce, postanowiła pomóc właścicielom biur rachunkowych dostosować się do nowych realiów. W związku z tym:

  1. W pierwszym etapie dla biur zrzeszonych w cik.org.pl zostały udostępnione, cykliczne komunikaty podatkowe, których celem jest w sposób prosty, jasny i czytelny poinformować księgowych o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych.

  2. Chcąc wyróżnić biura rachunkowe, które czytają przesyłane informacje nt. zmian podatkowych, dodaliśmy oznaczenie informujące rynek o zdobyciu aktualnej wiedzy. Celem inicjatywy jest nobilitacja biur rachunkowych, które śledzą na bieżąco zmiany w przepisach oraz odpowiedź na oczekiwania przedsiębiorców.

Uzyskanie wyróżnienia „Weryfikacja wiedzy podatkowej”

Chcąc uzyskać wyróżnienie należy:

  1. Zapoznać się z przesłanym przez C.I.K. komunikatem dot. obecnych zmian podatkowych.
    Centrum Informacji Księgowej raz w miesiącu do biur rachunkowych zrzeszonych w cik.org.pl wysyła komunikat podatkowy, w którym informuje o bieżących zmianach w przepisach podatkowych. Informacje obejmują okres jednego miesiąca, w którym zapisy weszły w życie na mocy ustawy.

  2. Udzielić poprawnych odpowiedzi na pytania związane z przeczytanym komunikatem.
    Po zapoznaniu się z aktualnym komunikatem należy podejść do testu, którego celem jest sprawdzenie, czy informacje dot. zmian w przepisach podatkowych zostały poprawnie zrozumiane. Czas testu jest nielimitowany. Biuro może podchodzić do niezaliczonego testu dowolnie wiele razy - do skutku. Biuro może wspomagać się przesłanym komunikatem podatkowym.

Po pozytywnym zaliczeniu testu wyróżnienie zostanie wyświetlane przy nazwie biura rachunkowego w serwisie cik.org.pl.

Znaczenie wyróżnienia „Weryfikacja wiedzy podatkowej”

Wyróżnienie informuje rynek o cyklicznej aktualizacji wiedzy podatkowej. Jest odpowiedzią na potrzeby stale powiększającej się grupy przedsiębiorców w Polsce, którzy skłonni są lepiej wynagradzać biuro rachunkowe, oczekując usługi na wyższym poziomie.

Dla tej grupy właścicieli firm potwierdzona przez zewnętrzny podmiot aktualna wiedza podatkowa będzie jednym z kluczowych elementów przy wyborze biura rachunkowego. Lista podmiotów stale aktualizujących wiedzę podatkową, będzie również promowana wśród przedsiębiorców, poszukujących usług księgowych. 

Tworząc inicjatywę nadrzędnym celem Centrum Informacji Księgowej, jest pomoc w rozwoju biur rachunkowych oraz przystosowanie do zmian, które mają miejsce na rynku.