Przyszłość biur rachunkowych w Polsce - aktualna wiedza podatkowa

Przyszłość biur rachunkowych w Polsce - aktualna wiedza podatkowa

  • 5.0 / 5
  • 33

Zmiana postrzegania usług księgowych

Postrzeganie usług księgowych przez przedsiębiorców w ostatnim czasie diametralnie ewoluuje. Właściciele firm w Polsce coraz częściej postrzegają biuro rachunkowe, jako partnera w biznesie, który wspiera przedsiębiorcę w podejmowaniu ważnych decyzji, a nie jak konieczność, co miało miejsce jeszcze kilka lat temu.

Branża zmierza w kierunku, w którym księgowy jest źródłem sprawdzonych, aktualnych informacji na podstawie, których przedsiębiorcy podejmują kluczowe decyzje. 

Odpowiedź na zmiany w branży księgowej

Zmiana postrzegania księgowego przez rynek wymaga od biura rachunkowego aktualnej wiedzy nt. zmieniających się przepisów prawa podatkowego. Aktualna wiedza będzie stanowić jeden z najważniejszych elementów prowadzenia usług księgowych. 

Centrum Informacji Księgowej dostrzegając trend w którym podąża rynek, jako pierwsza organizacja skupiająca księgowych w Polsce postanowiła pomóc właścicielom biur rachunkowych dostosować się do nowych realiów. W związku z tym:

  1. W pierwszym etapie dla biur zrzeszonych w cik.org.pl zostały udostępnione bezpłatne, cykliczne komunikaty podatkowe, których celem jest w sposób prosty, jasny i czytelny poinformować księgowych o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych.

  2. Chcąc wyróżnić biura rachunkowe, które czytają przesyłane informacje nt. zmian podatkowych dodaliśmy oznaczenie informujące rynek o zdobyciu aktualnej wiedzy. Celem inicjatywy jest nobilitacja biur rachunkowych, które śledzą na bieżąco zmiany w przepisach oraz odpowiedź na oczekiwania przedsiębiorców.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

2021-05-07_11h01_50 — kopia

Uzyskanie wyróżnienia „Weryfikacja wiedzy podatkowej”

Chcąc uzyskać wyróżnienie należy:

  1. Zapoznać się z przesłanym przez C.I.K. komunikatem dot. obecnych zmian podatkowych.
    Centrum Informacji Księgowej raz w miesiącu do biur rachunkowych zrzeszonych w cik.org.pl wysyła komunikat podatkowy, w którym informuje o bieżących zmianach w przepisach podatkowych. Informacje obejmują okres jednego miesiąca, które na mocy ustawy weszły w życie. 

  2. Udzielić poprawnych odpowiedzi na pytania związane z przeczytanym komunikatem.
    Po zapoznaniu się z aktualnym komunikatem należy podejść do testu, którego celem jest sprawdzenie czy informacje dot. zmian w przepisach podatkowych został poprawnie zrozumiany. Czas testu jest nielimitowany. Biuro może podchodzić do niezaliczonego testu dowolnie wiele razy - do skutku. Biuro może wspomagać się przesłanym komunikatem podatkowym.

Po pozytywnym zaliczeniu testu wyróżnienie zostanie wyświetlane przy nazwie biura rachunkowego w serwisie cik.org.pl.

Znaczenie wyróżnienia „Weryfikacja wiedzy podatkowej”

Wyróżnienie informuje rynek o cyklicznej aktualizacji wiedzy podatkowej. Jest odpowiedzią na potrzeby stale powiększającej się grupy przedsiębiorców w Polsce, którzy skłonni są lepiej wynagradzać biuro rachunkowe, oczekując usługi na wyższym poziomie.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Dla tej grupy właścicieli firm potwierdzona przez zewnętrzny podmiot aktualna wiedza podatkowa będzie jednym z kluczowych elementów przy wyborze biura rachunkowego. Lista podmiotów stale aktualizujących wiedzę podatkową będzie również promowana wśród przedsiębiorców poszukujących usług księgowych. 

Tworząc inicjatywę nadrzędnym celem Centrum Informacji Księgowej jest pomoc w rozwoju biur rachunkowych oraz przystosowanie do zmian, które mają miejsce na rynku.

Eksperci artykułu: