Wydatki na artykuły spożywcze dla personelu w kosztach uzyskania przychodu. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Wydatki na artykuły spożywcze dla personelu w kosztach uzyskania przychodu. Interpretacja podatkowa

 • 5.0 / 5
 • 1

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

 1. Spółka akcyjna zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, której działalność jest skupiona wokół tworzenia różnego rodzaju programów komputerowych. Spółka zatrudnia pracowników na umowę o pracę, współpracuje z wykonawcami na podstawie różnego rodzaju umów cywilno-prawnych oraz z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi na podstawie kontraktów B2B. Wszyscy stanowią personel spółki.
 2. W celu polepszenia jakości oraz warunków pracy spółka regularnie nabywa różnego rodzaju napoje bezalkoholowe oraz przekąski na rzecz swojego Personelu. Wśród napojów oraz przekąsek są m.in.: woda, kawa, herbata, mleko, soki, napoje słodzone (cola, sprite, fanta), orzeszki, krakersy, wafle ryżowe, ciastka, czekoladki, herbatniki, paluszki, cukierki, owoce i warzywa.
 3. Napoje i przekąski udostępnione są w ogólnodostępnych miejscach w siedzibie spółki, do użytku personelu, a więc spółka nie ma możliwości weryfikacji, kto i w jakiej ilości korzysta z napojów i przekąsek. Personel może korzystać z wyłożonych przekąsek i napojów w dowolnym momencie w trakcie wykonywania zadań, jak również, w trakcie przerw.
 4. Sprawia to, że personel może swobodnie wykonywać zlecone mu zadania, a wspólne spożywanie przekąsek podczas przerw sprzyja integracji, wymianie pomysłów i kreowaniu nowych rozwiązań. Ponadto pozwala na ograniczenie przerw na przygotowanie posiłków, a personel może w pełni skupić się na wykonywaniu powierzonych mu zadań. Wpływa to również na polepszenie stosunków z personelem, który ma poczucie bycia zadbanym i istotnym w strukturach firmy.
 5. Ponoszone wydatki mają na celu utrwalenie stabilności współpracy, co przy bardzo wysokiej rotacji w branży IT pozwala spółce na utrzymanie kluczowego zasobu ludzkiego, od którego kompetencji i zaangażowania uzależniona jest jego pozycja na rynku. Ograniczenie rotacji wpływa także na obniżenie kosztów związanych z pozyskaniem i wdrożeniem osób, które mają zastąpić kończących współpracę.
 6. Poprawa jakości współpracy przekłada się w późniejszym etapie na uzyskanie korzyści o charakterze ekonomicznym. Personel jest bardziej zmotywowany do wykonywania powierzonych mu zadań, co przekłada się na tempo oraz jakość ich wykonania.

Pytanie:

Czy spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na artykuły spożywcze wymienione w stanie faktycznym, które następnie zostaną udostępnione w siedzibie spółki jego personelowi w trakcie wykonywania zadań?

Stanowisko i uzasadnienie wnioskodawcy:

W ocenie spółki, ponoszone przez niego wydatki na zakup artykułów spożywczych oraz napojów bezalkoholowych stanowią wydatek zaliczany do kosztów uzyskania przychodów. Można wyróżnić następujące przesłanki, które trzeba spełnić, aby móc zakwalifikować wydatek jako koszt uzyskania przychodu: fakt powstania wydatku oraz pokrycie go z zasobów majątkowych podatnika, wydatek jest rzeczywisty tj. nie otrzymano zwrotu części wydatku, istnieje związek przyczynowo skutkowy pomiędzy poniesionym wydatkiem, a prowadzoną działalnością gospodarczą, poniesiony wydatek ma na celu uzyskanie, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub ma wpływ na wielkość osiąganych przychodów oraz wydatek został właściwie udokumentowany.

Ponadto wydatki poniesione na zakup napoi i żywności nie podlegają pod katalog kosztów, nie mogących zostać uznanymi, ponieważ nie będą stanowiły wydatków związanych z reprezentacją z uwagi na fakt, że zakupione produkty mają niewielką wartość i są powszechnie dostępne. Beneficjentem wydatków jest personel, a nie kontrahenci, rozumiani jako te podmioty, do których skierowana jest oferta sprzedaży.

Odpowiedź DKIS:

Stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych jest prawidłowe. Dyrektor KIS odstępuję również od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Opracował: Maksym Popow

 • Link do interpretacji: eureka.mf.gov.pl
 • Data wydania interpretacji: 01.09.2023 r.
 • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym

Biura obsługujące: