Zastosowanie 8,5% stawki ryczałtu dla PKWiU 74.90.20 - interpretacja podatkowa

Dla firm: Zastosowanie 8,5% stawki ryczałtu dla PKWiU 74.90.20 - interpretacja podatkowa

 • 5.0 / 5
 • 5

Stan faktyczny i zdarzenia przyszłe przedstawione we wniosku:

 1. Wnioskodawca świadczy usługi sklasyfikowane jako 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 2. Wnioskodawca w 2022 r. wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę rozliczania zaliczek na podatek dochodowy.
 3. Jako wysokość ryczałtu wnioskodawca wybrał (na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) stawkę 8,5%.
 4. Wnioskodawca współpracuje ze Zleceniodawcą, którym jest spółka prawa handlowego zajmującą się dystrybucją urządzeń i elementów z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej.
 5. W ramach współpracy ze Zleceniodawcą, Wnioskodawca świadczy następujące usługi (między innymi):
  •    zaznajamianie dotychczasowych i potencjalnych klientów z ofertą sprzedaży Zleceniodawcy,
  •    informowanie potencjalnych klientów o warunkach sprzedaży,
  •    działanie na rzecz i w interesie Zleceniodawcy w trakcie procesu sprzedaży i obsługi posprzedażowej Klienta,
  •    sygnalizowanie Zleceniodawcy problemów finansowych klientów,
  •    współpraca w zakresie windykacji należności Zleceniodawcy od klientów,
  •    podejmowanie czynności potrzebnych do zabezpieczenia praw Zleceniodawcy i ochrony jego interesów,
  •    informowanie zleceniodawcy o działalności konkurencji,
  •    kontakt telefoniczny z Klientami Zleceniodawcy,
  •    przeprowadzanie spotkań handlowych,
  •    doprowadzenie do zawarcia umów sprzedaży pomiędzy Zleceniodawcą a jego Klientem.
 6. Spółka, dla której wnioskodawca będzie wykonywał w ramach działalności czynności opodatkowane ryczałtem, nie jest ani nigdy nie była jego pracodawcą.
 7. Wnioskodawca wystawia Zleceniodawcy fakturę za prowizję od sprzedaży produktów pozyskanym klientom oraz kwotę stałą za doradztwo techniczne, wycenę, negocjowanie umów i promowanie produktów Zleceniodawcy i inne usługi zawarte w umowie.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Pytanie wnioskodawcy:

Czy opisana działalność (PKWiU 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane) może być opodatkowana stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Uzasadnienie wnioskodawcy:

Zdaniem wnioskodawcy jego działalność jest zgodna z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. Zgodnie z nim ryczałt może być stosowany wobec „przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8”. W związku z tym wybór stawki 8,5% jest w opinii przedsiębiorcy słuszny.

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

W świetle obowiązującego prawa stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny skutków podatkowych przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w odniesieniu do zryczałtowanego podatku dochodowego.

Uzasadnienie decyzji:

Wnioskodawca, w przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wskazał, że:

 • w 2022 r. wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę rozliczania zaliczek na podatek dochodowy - warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • świadczone usługi w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikują się do symbolu 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane - stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody, w tym przypadku odpowiednia stawka to 8,5%;
 • spółka, dla której wnioskodawca będzie wykonywał czynności w ramach działalności nie jest i nigdy nie była jego pracodawcą - podatnik traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli uzyskuje przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy;
 • w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym wnioskodawca korzystał z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskał on przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro - nieprzekroczenie tej kwoty jest warunkiem koniecznym do korzystania z ryczałtu,
 • w odniesieniu do działalności wnioskodawcy nie występują przesłanki z art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ustawa ta wskazuje przedsiębiorców, którzy nie są uprawnieni do korzystania z ryczałtu (w tym prowadzenie aptek, handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, kupno i sprzedaż wartości dewizowych i inne).

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy i treść wniosku, wydano decyzję, że przychody wnioskodawcy mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z zastosowaniem 8,5% stawki.

Eksperci artykułu: